इसापूर धरण

कळमनुरीतील धरण, हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड

भारतातील महाराष्ट्र राज्याच्या हिंगोली आणि यवतमाळ ह्या दोन जिल्ह्यांच्या सीमेवर पुसद तालुक्यातील इसापुर गावानजीक हे धरण पैनगंगा नदीच्या स्रोताकडुन-मुखाकडचं पहिलं मातीचे मोठे धरण आहे.

इसापूर धरण
अधिकृत नाव इसापूर धरण
धरणाचा उद्देश सिंचन

पहा : महाराष्ट्रातील जिल्हावार नद्या

पहा : महाराष्ट्रातील जिल्हावार धरणे