होमिओपॅथी

नमस्कार! माझ्या असे निदर्शनात आले आहे की मराठी विकिपीडियावरील होमिओपॅथी या लेखात अत्यंत सोयिस्करपणे अशास्त्रिय माहीती टाकण्यात आली आहे. मी स्वत: हा लेख सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आहेच. तुम्ही एकदा या लेखातील चर्चा या विभागातील माझे विवेचन एकदा पाहून प्रतिक्रिया कळवली तर आभारी असेल. धन्यवाद !

स्नेहल शेकटकर १३:४२, ३० ऑगस्ट २०१५ (IST)

होमिओपॅथी या लेखाविषयी

नमस्कार! माझ्या असे निदर्शनात आले आहे की मराठी विकिपीडियावरील होमिओपॅथी या लेखात अत्यंत सोयिस्करपणे अशास्त्रिय माहीती टाकण्यात आली आहे. मी स्वत: हा लेख सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आहेच. तुम्ही एकदा या लेखातील चर्चा या विभागातील माझे विवेचन एकदा पाहून प्रतिक्रिया कळवली तर आभारी असेल. धन्यवाद !

स्नेहल शेकटकर १३:४२, ३० ऑगस्ट २०१५ (IST)

संचिका श्रीनिवास रघुनाथ कावळे

स.न. श्रीनिवास रघुनाथ कावळे या पानात वापरलेल्या संचिकांची परवानगी यांनी प्रकाशक रोहित कावळे दिली आहे. ती त्यांनी permissions-commons@wikimedia.org येथे ०९.०९.२०१५ रोजी पाठविली आहे. पुढे काय होते किंवा घडते, ते मला माहित नाही. कृपया सांगावे. रेगे यांच्या फोटोचेही असेच मला करावे लागेल.

श्रीनिवास हेमाडे (सदस्य चर्चा:श्रीनिवास हेमाडे|चर्चा]]) श्रीनिवास हेमाडे १२:२५, १३ सप्टेंबर २०१५ (IST)Reply


>>पुढे काय होते किंवा घडते, ते मला माहित नाही. कृपया सांगावे.<<
विशेष काही नाही विकिमिडीया कॉमन्सवरील तुमच्या आमच्यासारखेच पण कॉपीराइट संकेतांची अधीक माहिती झालेले (तेवढ्यापुरता विशेषाधिकार असलेले) सदस्य ती इमेल टेम्प्लेट्स तपासतात; अनुमती देणाऱ्या व्यक्तीने मुळ टेम्प्लेट मजकुरामध्ये काही बदल केला नसल्यास सहसा ते स्विकारले जाते. संबंधीत संचिकेवर तपासले असल्याचा शेरा आणि त्याच गटातील इतरांना गरज पडल्यास पुन्हा पडताळता यावे म्हणून नोंदवतात. अर्थात या विशेषाधिकार असलेल्या गटातील सदस्यांची संख्याखूप कमी आहे, त्यामुळे त्यांचे काम सावकाश चालते पण त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. एकदा विनंती केलेली असली की छायाचित्र सहसा वगळले जात नाही. समजा काही कारणाने वगळले गेले असेल तर ते पुर्नस्थापीतही केले जाते.
श्रीनिवास रघुनाथ कावळे]] या पानात वापरलेल्या संचिकांबद्दल विकिमिडीया कॉमन्समध्ये तुम्हाला अजून काही करावे लागेल का ? तर नाही, इमेल पाठवल्या नंतर तुमचे काम झाले आहे.
>>रेगे यांच्या फोटोचेही असेच मला करावे लागेल.<<
होय आपण म्हणता ते बरोबर आहे रेगेयांच्या फोटोचेही तसेच करावे लागेल. खरे म्हणजे छायाचित्रे आणि पुस्तकांदी मुळ स्रोत ग्रंथांची प्रताधिकार मुक्ती विनंती पाठवणे, अनुमत्या विकिमिडीया कॉमन्सला इमेल करणे हे बऱ्यापैकी फिल्डवर्कचे आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळाल्यास अधिक सुविहीत होऊ शकणारे काम असावे. मराठी विकिपीडियाकडे अद्याप असे पाठबळ उपलब्ध नाही. आपल्याला या अडचणीचा परिचय झालाच आहे तर आपल्या किंवा इतर शैक्षणिक वर्तूळातून आपण शब्द टाकून हे काम पुढे नेऊ शकल्यास स्वागतच असेल. उदाहर्णार्थ पुणे विद्यापीठाचे स्त्री अभ्यासकेंद्रातील स्टाफ आणि विद्यार्थी मराठी विकिपीडियाशी पुरेसा परिचीत आहे कदाचित त्यांनाही विनंती करून पाहता येईल.
@Sureshkhole: सुरेशसर तुमच्या विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून तुमच्या विभागाकडून या विषयावर काही मदत होऊ शकेल का ते पाहता येईल का ? कारण वर म्हटल्या प्रमाणे तुमच्या विभागास विकिपीडियाबद्दल पुरेशी माहिती आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:४२, १३ सप्टेंबर २०१५ (IST)Reply

नक्कीच, मी ही माहिती कळवितो....

@mahitgar माहितगार आपण मला निश्चित काय ती प्रक्रिया स्पष्ट केल्यास मी ती पुढे पाठवून काय संस्थात्मक मदत केली जाऊ शकते ते पहातो..

म्हणजे, १) २) ३) प्रमाणे प्रक्रिया विहित करण्याचा सोपान क्रमवारीने मला कळविल्यास फ़ार बरे होईल...

--श्रीमहाशुन्य (चर्चा) ११:५५, १४ सप्टेंबर २०१५ (IST)Reply


वाद विरुद्ध Debate

संस्कृत ही भाषा इंग्रजीच्या हजारो वर्षे आधी जन्माला आली. त्यामुळे वाद हा शब्द आधी निर्माण झाला आणि Debate हे त्याचे भाषांतर नंतर आले. त्यामुळे केलेला बदल सुयोग्य आहे..... (चर्चा) १४:०७, १४ सप्टेंबर २०१५ (IST)Reply

हॉटकॅट गायब

नमस्कार,

गेले ४-५ दिवस मराठी विकिपीडियावरील बऱ्याचशा पानांवरुन हॉटकॅटची सुविधा नाहीशी झालेली दिसत आहे. तुम्हाला याचे कारण आणि परत आणण्यासाठीचा उपाय माहिती आहे का?

अभय नातू (चर्चा) ०२:३०, ५ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply

मी अद्यापतरी हॉटकॅट वापरत नाही, इतर विकिपीडियांवर चालू आहे का ?
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०७:११, ५ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply

हे हि पहावे

गाडगेबाबा विचार साहित्य संमेलन

दालन:विशेष लेख

दालन:विशेष लेखनचा दालन:विशेष लेखन/सद्य विभाग बदलला आहे.

 

अभय नातू (चर्चा) २०:४९, ७ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply

या आणि असल्या इतर प्रकल्प पानांमध्ये बदल करण्यासाठी मला कुठले access rights असण्याची गरज आहे काय? - प्रबोध (चर्चा) २०:०१, १३ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply

उत्तर मिळाले. protected entry पहिली नव्हती. - प्रबोध (चर्चा) २०:११, १३ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply

ठीक आहे

विकिपीडिया हा लिखित ज्ञानकोश आहे, मौखिक ज्ञानकोश नाही! त्यामुळे या ज्ञानकोशात शब्दांच्या लेखनाला महत्त्व आहे, उच्चारांना नाही ... (चर्चा) २२:००, २२ ऑक्टोबर २०१५ (IST)Reply


साईट नोटीस मध्ये भली मोठी चित्रे - विस्कळीत लेआऊट

नमस्कार,

साईट नोटीस मध्ये मोठ्या आकाराची चित्रे टाकल्याने संपूर्ण विकिपीडिया पानाचे लेआऊट विस्कळीत होत आहे ,कुपया ते बदलावण्याचे करावे. साईट नोटीसचे आणि त्यातील माहितीचे महत्व लक्षात घेवून हि शेवटी विकिपीडिया वाचकांच्या सोयीचे दृष्टीने हि भली मोठी चित्रे टाकण्याचे भविष्यातही टाळावे हि विनंती. - Nankjee (चर्चा) १५:२५, ३ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply


खाली काही उदाहरणे देत आहो आणि यासामाहा ...

साधारण पणे विकी पानात चित्र मोठे असले तरी साईट नोटीस मध्ये टाकल्यास चालू शकते पण ते पानाच्या रुंदीचे असावे. आपण वापरात असलेली चित्रे छोट्या रुंदीची असल्याने संपूर्ण पानाचा लेआउट ते विस्कळीत करते. कारण उरलेल्या रुंदीत विकी इतर पानातील माहिती भरण्याचा प्रयत्न करतो. कळावे - Nankjee (चर्चा) १५:५७, ३ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

सोशल मिडीया मधील कॉपीराइट्स बद्दल डॉ. कल्याण कंकणवाला यांचा Social Media and Intellectual Property (IP): Part I- Protection and Ownership हा लेख आपण वाचला आहे का ?

 
उचलेगिरीचे एक उदाहरण
चित्र:Artists Need To Eat Too.jpg
कलाकारांची कुटूंब पिना खाऊन जगू शकत नाहीत. कॉपीराइटचा आदर करा
 
आपण प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांचे अनुसरण केले आहे का ? विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती
आपले प्रताधिकार आणि प्रताधिकार मुक्ती परवान्यांसंबंधी वर्तन विकिसंस्कृतीस conform करते का ?  
To those who have not done appropriate licencing and tagging of uploaded photographs;
Can you fall in line the line, please !
पहा आणि वापरा: विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे


ठिक आहे काही शक्कल लढवण्याचा प्रयत्न करतो. धन्यवाद आणि पु.ले.शु (पुढील लेखनास शुभेच्छा)
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:००, ३ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

साम्राज्यवाद (मासिक सदर)

पहिले वाक्य : साम्राज्यवाद हा शब्द Imperium (इंपेरियम) या लॅटिन शब्दापासून निर्माण झाला . ???

हिंदी विकिपीडियावरील पहिले वाक्य : साम्राज्य शब्द दो शब्दों के मेल से बना है| सम (अर्थात एक समान) + राज्य (राजा का क्षेत्र)| इससे पर्याय है उन सभी क्षेत्रों को एक नक़्शे के नीचे लेना जो एक ही प्रशासन के द्वारा संभाले जाते हैं| यह एक व्यंजन संधि का रूप है| (हेही बरोबर नाही)

शब्दकोशातून :

साम्राज्य : Monier William's Sanskrit-English Dictionary, 2 nd Ed. 1899

n.

(fr. सम्-राज्) complete or universal sovereignty, empire, dominion over (gen. loc., or comp.) RV. &c.

mfn.

relating to sovereignty TS.

m.

a universal sovereign RV. viii, 25, 17 (accord. to g. कुर्व्-आदि, ‘the son of a universal sovereign.’)

>> साम्राज्यकृत्, साम्राज्यदीक्षित, साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका, साम्राज्यलक्ष्मीपूजा, साम्राज्यसिद्धि, साम्राज्यसिद्धिदा

साम्राज्य : Wilson Sanskrit-English Dictionary (2nd Ed. 1832)

n. (-ज्यं)

Imperial rule, dominion, empire.

m. (-ज्यः)

The descendant of a prince or man of the military tribe.

E. सम्राज् an emperor, ष्यञ् aff. of the abstract, or ण्यpatronymic aff.

साम्राज्य[1] : Cappeller Sanskrit-English Dictionary, 1891

n. universal sovereignty.

साम्राज्य[2] : Cappeller Sanskrit-English Dictionary, 1891

m. universal sovereign.

थोडक्यात काय तर, साम्राज्यवाद हा शब्द Imperium (इंपेरियम) या लॅटिन शब्दापासून निर्माण झालेला नाही.

सम् हा उपसर्ग आहे, रज् किंवा रञ्ज् हा संकृतमधील 4थ्या गणातला उभयपदी धातू, त्यावरून राजन् आणि राट् हे शब्द, त्यांचे समासाकरिताचे रूप राज, सम्+राट् या नामापासून भाववाचक नाम - साम्राज्य. इथे इंपेरियमचा काय संबंध? ... (चर्चा) १२:५५, ५ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

असभ्यता?

Mahitgar,

मी थॉमस कँडी या लेखात केलेल्या या बदलाला असभ्यता? अशी गाळणी लागली आहे. मी पुन्हा एकदा माझे बदल तपासले असता त्यात मला असभ्यता आढळली नाही. तरी या गाळणीत दुरुस्ती हवी असे वाटते.

वेळ मिळेल तेव्हा कृपया यात लक्ष घालावे.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) २३:५८, ७ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply


होय बघतो, दिवाळीच्या सुट्टीत सलग बैठक करण्यासाठी वेळ मिळण्याची शक्यता आहे तेव्हा गाळण्यांना अद्ययावत करण्याची एक फेज पार पाडून टाकतो.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०६:५९, ८ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

वैश्विक भाषा वरणित्र (यूनिव्हर्सल लॅग्वेज सिलेक्टर)

आपल्या विकिच्या कडपट्टीमध्ये असलेल्या वैश्विक भाषा वरणित्रात,(न टिचकता बघितले तर त्या कळीतील) मूळ संकेत भाषांतरीत संदेशासह योग्य तऱ्हेने(त्यात सुरुवातीचा एक '{' हा न टाकल्यामुळे ) ते योग्य तऱ्हेने दिसत नाही. कृपया ही बाब विकिच्या योग्य त्या अधिकाऱ्याचे निदर्शनास आणुन ती चुक दुरुस्त करवावी ही विनंती.

--वि. नरसीकर (चर्चा) १३:३९, ९ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

'वैश्विक भाषा वरणित्र' शब्द प्रयोग आवडला, त्यावरून गंमत म्हणून 'वैश्विक भाषा टायपित्र' असा शब्द सुचला :) असो. आपण मांडलेली समस्या नेमकी लक्षात आलेली नाही. हे डावीकडच्या मेन्युबार मध्ये समस्या आहे का उजवीकडच्या कोपऱ्यात जात येत राहणाऱ्या चिन्हातील संदेशात समस्या आहे. मी नित्याने अक्षरांतरण वापरतो पण समहाऊ मला आपण म्हणता तशी समस्या अद्यापी लक्षात आलेली नाही. आपण प्रिंटस्क्रीन घेऊन छायाचित्र स्वरुपात दाखवू शकल्यास समस्या समजण्यास सोपे पडेल असे वाटते.
आपल्या पुढील संदेशाची वाट पहात आहे.
धन्यवाद, पुलेशु (पुढील लेखनास शुभेच्छा)
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:५०, ९ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

@V.narsikar:

मला तो भाग व्यवस्थीत दिसतो आहे परंतु माझे विंडोज आणि एक्सप्लोरर अद्ययावत असल्यामुळे समस्या आपल्या ब्राऊजर कॅशची आहे का ? ब्राऊजर व्हर्शनची आहे ते पहावयास हवे. एकदा ब्राऊजर कॅश क्लिअर करून मशिन रिस्टार्ट करून पहावे. दुसरे आपले ब्राऊजर आणि विंडोज व्हर्शन्स काय आहेत ते कळवावे.आपल्या पुढील संदेशाची वाट पहात आहे.
धन्यवाद, पुलेशु (पुढील लेखनास शुभेच्छा)

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १८:३९, १० नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

आपल्या जीमेलवर टाकलेला स्क्रीन शॉट बघावा. त्यात डावीकडील बाजूस साईडबार मध्ये,भाषा सेटिंग्ज च्या बाजूस असलेला भाग सिलेक्ट करुन दाखविला आहे(निळा) तो कृपया बघावा.समस्या माझ्या ब्राउजर कॅशची नाही हे नक्की.

--वि. नरसीकर (चर्चा) २०:०१, १० नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

मेल मगाशीच पाहिली होती, मला दोन्ही तिन्ही ब्राऊजरवर अगदी व्यवस्थीत दिसते आहे. काही बीटा व्हर्शन्स चालू असतील तर बंद करूनही तपासून कळवावे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:३६, १० नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

आता हे काम झाले आहे.

--वि. नरसीकर (चर्चा) २०:१४, १३ नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

[१] येथे ट्रांसलेटविकिवरुन नकल डकव करतांना गडबड झाली होती. ती आता सुधरविण्यात आलेली आहे. या दुव्यामधील ओळ क्र,५७ बारकाईने पाहा म्हणजे लक्षात येईल.

संचिका परवाने अद्ययावत करा-विनम्र स्मरण

कृपया पहा आणि वापरा विकिपीडिया:कॉपीराईट आणि प्रताधिकार त्याग उद्घोषणा, विवीध परवाने आणि साचे अधिक माहितीसाठी पहा परवाना अद्ययावत करा हा संदेश सदस्यांना मागील वर्षाभरात एकदा देऊन झालेला आहे. २८३ पैकी केवळ तीनच सदस्याचा सक्रीय प्रतिसाद आतापावेतो लाभला. सर्व सदस्यांना आपण चढवलेल्या संचिका परवाने अद्ययावत करण्यासाठी पुन्हा एकदा विनम्र स्मरण स्मरण दिले जात आहे. सुयोग्य संचिका परवान्यांचा अभाव असलेल्या संचिका काळाच्या ओघात वगळल्या जात असतात याची आपणास कल्पना असेलच. सक्रीय सहकार्यासाठी आभार.

हा संदेश विकिपीडिया मदत चमू करिता विकिपीडिया:एकगठ्ठा संदेश प्रणाली सुविधा वापरून मराठी विकिपीडिया प्रचालकांमार्फत पाठविला गेला असण्याची संभावना आहे.


कृपया मी नुकतेच जोडलेले छायाचित्रांचे परवाने कृपया बघावेत. बरोबर असतील तर पुढे जाता येईल. धन्यवाद.

--वि. नरसीकर (चर्चा) ०९:५९, ३ डिसेंबर २०१५ (IST)Reply

@V.narsikar:

 • होय बरोबर, आपण स्वत: काढलेल्या छायाचित्रांसाठी हे सुयोग्य परवाना अद्ययावतीकरण आहे.
 • इंग्रजी विकिपीडियावरून आपण आणलेल्या संचिका (मराठी विकिपीडियात परवाने अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कटकटीच्या ठरतील म्हणून मराठी विकिपीडियातून अशा संचिका वगळलेल्या बरे पडेल) तत्पुर्वी अशा संचिका (इंग्रजी विकिपीडियातून आणलेल्या) परत एकदा इंग्रजी विकिपीडियावर शोधून परस्पर विकिमिडीया कॉमन्सवर स्थानांतरीत करणे (आणि नंतर मराठी विकिपीडियातून वगळणे) अधिक सयुक्तीक राहील असे वाटते. इंग्रजी विकिपीडियाते विकिमिडीया कॉमन्स सुलभ स्थानांतरणासाठी विकिमिडीया कॉमन्सवर काही विशेष गॅजेट्सही उपलब्ध आहेत त्यांचाही आपणास लाभ घेता येइल.

आपल्या सक्रीय सहकार्याबद्दल धन्यवाद आणि शुभेच्छा.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १०:४५, ३ डिसेंबर २०१५ (IST)Reply

OUP

You should have received an email from me with a link to a registration form to complete - could you please either complete it or email me if you did not receive it? Nikkimaria (चर्चा) २३:०५, ३० नोव्हेंबर २०१५ (IST)Reply

Ping. Nikkimaria (चर्चा) ०९:१८, २३ डिसेंबर २०१५ (IST)Reply

Geographical Indications in India Edit-a-thon

​Hello,

 

Sorry for writing in English
CIS-A2K is organizing an edit-a-thon between 25 and 31 January this year. The aim of this edit-a-thon is creating and improving List of Geographical Indications in India related articles.

We welcome all of you to join this edit-a-thon.
Please see the event and add your name as a participant: meta:CIS-A2K/Events/Geographical Indications in India Edit-a-thon

Feel free to ask if you have question(s).
Regards. --Titodutta (चर्चा) १२:१९, २६ जानेवारी २०१६ (IST)Reply

Feedback centralization

Hi there, and thanks for your notes. Please check my contributions on this wiki. I have repeatedly communicated about the upcoming change since August 2015. I have given each wiki the opportunity to opt-out, several times, and I haven't heard anything from this wiki. Please notice that feedback through the internal feedback tool redirects to mediawiki.org already anyway. Quoting from my previous messages:

<<This applies to all the wikis where such pages are inactive or have low traffic, including yours. When this happens, editors will be free to use their own language to write on the mediawiki.org's page - although English is the most popular language there. Even feedback left from within VisualEditor with the built-in tool will be posted to the board on mediawiki.org.

 
Click on the image to enlarge it: location of the built-in feedback tool in VisualEditor.
 
Click on the image to enlarge it: screenshot of the new feedback board on mediawiki.org.

Having all the feedback on a single, centralized place mainly means getting faster, more frequent replies and more attention from a higher number of people, including the people who are building the software. It also means chances are high, that editors will find that someone else has already written there about the issues or requests they wanted to post. Maintaining a local page instead can be cumbersome: it needs to be checked frequently in case someone reports urgent issues. Old threads need to be archived from time to time. Off-topic comments should be removed to keep readability. Feedback left there is sometimes not easily understandable or actionable at all. We think this will help us in being more effective while processing feedback from a larger pool of wikis, not just the biggest ones.>>

The fact that the feedback lives at mediawiki.org doesn't mean you'll receive less information or less support when it's time to enable the visual editor here.--Elitre (WMF) (चर्चा) १७:३०, २ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply

BTW, for ULS, https://phabricator.wikimedia.org/T51569 was recently solved and closed. Please check if there's any problem left for typing inside VE in your language. Thanks, --Elitre (WMF) (चर्चा) १८:२१, २ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply
Please acknowledge that you've read my explanation and revert your edit at the feedback page? Thank you. --Elitre (WMF) (चर्चा) १६:२७, ४ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply


Sorry, ULS is still not working in VE -our eyes are very much there at tech news etc for the same- and we are waiting cross fingured for the same and that is important. We shall retain local feed back page as it is for local communication. For VE software any way you have already linked it to central feedback page and as of now we shall not make any new changes from either side, at a point of time we would want software through feed back being linked to local feedback page again we will let you know. In any case -wherever feedback pages are diverted- majior feed back to you will be coming to you from me since I am in touch in field with wikipedians through wikiacademies etc. and I am in touch with other Indic wikipedias too. Let us look forward to more concrete issues.
Thanks and regards माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:५२, ४ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply

माहितगार यांचे र्‍य आणि ऱ्य पैकी अधिक बरोबर कोणता ? आणि का ? या विषयावरील मिसळपाववरील मजकूर वाचला. त्यावरून एक लक्षात आले की तीच ती अक्षरे प्रत्येकाच्या संगणकावर एकसमान दिसत नाहीत.

देवनागरी लिपीतल्या एखाद्या व्यंजनात ’ह’ मिसळला की ह-कारयुक्त व्यंजन तयार होते, ते जोडाक्षर असतेच असे नाही. उदा० ’क’मध्ये ’ह’ मिसळला की ’ख’ होतो, पण ’ख’ला जोडाक्षर समजत नाहीत. ज्या शब्दातल्या अक्षराचा उच्चार करताना आधीच्या अक्षरावर जोर येतो, तेच जोडाक्षर समजावे, असे काही व्याकरणकारांचे मत आहे. ’प्रखर’ हा शब्द उच्चारताना ’प्र’वर आघात होत नाही, त्यामुळे त्या शब्दातले ’ख’ हे अक्षर जोडाक्षर नाही. ’चक्र’ शब्द उच्चारताना ’च’वर आघात होतो, म्हणूनच क्र हे जोडाक्षर आहे. याच नियमाने खछठथफ आणि घझढधभ ही जोडाक्षरे नाहीत.

भारतीय भाषांपैकी बहुधा फक्त मराठीमध्ये, जोडाक्षरासारखी वाटणारी पण पूर्ण अर्थाने जोडाक्षरे नसणारी काही अक्षरे आहेत. एखाद्या व्यंजनाला य किंवा ह जोडला की ती अक्षरे बनतात. तुक्यातला क्य, जग्यातला ग्य, वाघ्यातला घ्य, गंप्यातला प्य वगैरे. तुक्या, जग्या, वाघ्या, सोप्या असले शब्द उच्चारताना अनुक्रमे तु, ज, वा, किंवा सो वर आघात होत नाहीत म्हणून या शब्दांतली ’य’ची जोडाक्षरे पूर्ण अर्थाने जोडाक्षरे नाहीत. त्याच कारणाने र्‍य (यकारयुक्त र), म्ह (हकारयुक्त म), न्ह (हकारयुक्त न), र्‍ह (हकारयुक्त र) ही जोडाक्षरे नाहीत. गनिमी काव्यातला व्या जोडाक्षर नाही पण शाहिरी काव्यातला व्या जोडाक्षर आहे. ब्राम्हणातला किंवा गाईम्हशीतला म्ह जोडाक्षर नाही, परंतु ब्राह्मणातला ह्म जोडाक्षर आहे. वाल्या कोळीतला ल्या जोडाक्षर नाही पण कल्याणमधला ल्या हे जोडाक्षर आहे. मराठी राजहंसमधले स जोडाक्षर नाही, पण हिंदी राजहंसमधला स हे जोडाक्षर आहे.

मराठीतली बहुतेक य-कारयुक्त आणि ह-कारयुक्त व्यंजने संगणकावर टाईप करता येतात, पण यकार किंवा हकारयुक्त र ही दोन अक्षरे योग्यप्रकारे टाईप करता येतीलच असे नाही; आणि टाईप केली तरी ती वाचणार्‍याला तशीच दिसतील असे नाही. या कारणासाठी मराठी लेखनासाठी प्रमाण ब्राउझर आणि प्रमाण टंक यांची गरज आहे. आज बाजारात असलेले ब्राउझर आणि टंक आदर्श नाहीत. ... (चर्चा) १५:०९, ९ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply

विभक्तीप्रत्यय

परंतु तत्पुर्वी आपण मराठी विकिपीडियावर जपानचे असे बाहेरुन विभक्ती प्रत्यय देण्या मागे काही विशीष्ट भूमिका आहे असे काही असल्यास समजून घ्यावयाचे आहे.

[[जपान]]चे असे लिहिल्याने पानावर थेट नसलेले अनावश्यक दुवे जोडावे लागत नाहीत व कमी अक्षरांत काम भागते. माझ्यातील संगणक अभियंत्याचा कल (नव्हे आग्रह!) नेहमी कमीतकमी वेळ आणि संसाधने वापरण्याकडे असतो त्यामुळे मला असे लिहिलेले अधिक पटते. जर यामुळे तांत्रिक अडचण येत असेल तर ती दूर करण्याचे प्रयत्न करावे आणि ते दूर करता नाहीच आले तर [[जपान|जपानचे]] असे लिहावे असे माझे मत आहे.

आपण सहसा [[भारत|भारताचे]] किंवा [[मैदान|मैदानातील]] असे लिहितो कारण असे न केल्यास [[भारत]]ाचे किंवा [[मैदान]]ातील असे लिहावे लागेल. असे लिहिलेले विद्रूप (माझ्या मते, अर्थात) दिसते आणि संपादक गोंधळात पडण्याची शक्यता आहे तरी हे असेच लिहावे असेही माझे मत आहे.

अभय नातू (चर्चा) २३:५४, १२ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply

@अभय नातू:
चर्चा विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद#विभक्ती प्रत्ययांसहीत दृश्यसंपादन समस्या येथे नेली आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:११, १३ फेब्रुवारी २०१६ (IST)Reply

दृष्यसंपादक समस्या

आत्तापर्यंत तरी हे जाणवले नाही. तुम्ही केल्याप्रमाणे करून बघतो.

अभय नातू (चर्चा) २२:०५, २ मार्च २०१६ (IST)Reply


रिकाम्या अथवा नव्या विभागात, विभाग शीर्षकानंतर एंटर की न दाबता सरळ पुढच्या रेघेत लिहिण्याचा प्रयत्न करावा आणि काय होते ते अभ्यासावे. उदाहरणार्थ इ.स.पू. ८० या लेखात रिकामे विभाग आहेत. ते दृश्य संपादनात विभाग शीर्षका नंतर एंटर की न मारताना त्यात मजकुर भरता येतो आहे का ? (स्रोत संपादनात विभाग संपादनासाठी उघडला तर कर्सर विभागा नंतरच्या रेषेत येतो दृश्य संपादनात तसे होताना दिसत नाहीए)
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:२९, २ मार्च २०१६ (IST)Reply
वर तुम्ही लिहिल्याप्रमाणे होत आहे.
अर्थात, एंटर मारल्यावर पुढील मजकूर परिच्छेद फॉरमॅटमध्येच येतो (विभाग शीर्षक फॉरमॅटमध्ये न येता.)
अभय नातू (चर्चा) ०४:२३, ३ मार्च २०१६ (IST)Reply

Filter 128

Hi Mahitgar!

There's this AbuseFilter, which you edited: Special:AbuseFilter/128.

As far as I can see, it prevents non-sysops from creating pages over 28,000 bytes unless there are certain words in the edit summary. This prevents people from creating articles using Content Translation, because it inserts an automatic edit summary: ""NAME OF ARTICLE" पानाचे भाषांतर करुन तयार झाले".

Can you please modify this filter to allow this? I see that it already allows editing by Translators without borders, and it should allow Content Translation, too.

Thank you! --Amir E. Aharoni (चर्चा) १६:१८, २६ जुलै २०१६ (IST)Reply

Taken note of, will study and shall take suitable action. Thanks and Rgds.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०५:३६, ७ ऑक्टोबर २०१६ (IST)Reply
Thanks!
Any news? --अमीर ए. अहरोनि (चर्चा) ०१:५४, २ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply


@Amire80 आणि अभय नातू:
About translations through automated translation tools reason for aprehension is still our project does not have enough local support level to cross check and correct largescale translations, still For the time being As per Mr. Amir's request added exception for word भाषांतर for summary section. I request अभय नातू and other Marathi Wikipedians to keep watch on quality scale of larger translations, If need arises we shall revisit the aspects again.
For one this filter has been largely successfull for stopping largescale copyright violations to which our project is quite prone to. Usually we prefer giving exception per user for genuine users in this filter.
Thanks and Regards
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०९:३९, २ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply
Thank you for making this change! --अमीर ए. अहरोनि (चर्चा) १२:२६, ४ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply

Hello

I noticed you've been away for a while. Hope you may come back to editing soon. Best, --Elitre (WMF) (चर्चा) १४:४०, ३१ ऑगस्ट २०१६ (IST)Reply

नमस्कार

बरेच दिवसांनी चक्कर झाली. व्यस्त आहात काय?

--वि. नरसीकर (चर्चा) १६:२७, ५ ऑक्टोबर २०१६ (IST)Reply

होय बऱ्यापैकी व्यस्त चालू आहे. माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १९:३८, ५ ऑक्टोबर २०१६ (IST)Reply

नमस्कार

सादर नमस्कार!

--वि. नरसीकर (चर्चा) १२:१४, ५ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply

:) नमस्कार
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:३९, ५ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply
आपणास सवड मिळाल्यास, विकिपीडिया:लघुपथांची यादी या लेखावर नजर टाकावी ही विनंती. आपल्या मौलिक सूचनांचे नेहमीप्रमाणे स्वागतच आहे.--वि. नरसीकर (चर्चा) १९:०२, ६ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply

विकिपीडिया आशियाई महिना साठी प्रोत्साहन

नमस्कार , मी टायवेंन [मराठी विकिपीडिया आशियाई महिना आयोजक] तुह्मला विकिपीडिया आशियाई महिना मध्ये आमंत्रित करतो . विकिपीडियाच्या तुमचा योगदान संपूर्ण दुनियेला दकायेचे हे चांगले मोका आहे. तुम्ही योगदान साठी विकिपीडिया आशियाई महिना च्या लिंक वर साइन अप करू शकता. विकिपीडिया मराठी तुमचा योगदानाचे आभारी आहे --Tiven2240 (चर्चा) १७:५२, १६ नोव्हेंबर २०१६ (IST)Reply


@अभय नातू: संपादन प्रात्यक्षिक चालू

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:३५, २६ डिसेंबर २०१६ (IST)Reply

@आर्या जोशी:

वर्ग-त्रुट्यांचे वर्ग

कृपया वर्ग:त्रुट्यांचे वर्ग हे पान बघावे.आपणास सवड असेल तर, या वर्गांतील प्रत्येक वर्गात असलेल्या त्रुट्या काढण्यासाठी जाहीर आवाहन करण्यात मदत करता येईल काय? प्रशासनाचे दृष्टीकोनातून ते मला आवश्यक वाटते. आपले यात काय मत आहे?

--वि. नरसीकर (चर्चा) १७:४५, २६ डिसेंबर २०१६ (IST)Reply

नुकतेच केलेले संपादन

आपण येथे नुकत्याच केलेल्या संपादनात काही टंकनदोष आहेत,ठिक करू काय?

--वि. नरसीकर (चर्चा) १५:३१, ३० डिसेंबर २०१६ (IST)Reply

होय अवश्य. खूप खूप धन्यवाद.

````

वार्ता

नमस्कार @Mahitgar: जी आप ने मुझे संन्देश मेक किया भेजा कृपया हिन्दी भाषा के माध्यम वतायेँ कियोकी मुझसे इतनी ज्यदा मराठी नही आती.धनयबादः (J ansari (चर्चा) २२:१०, १३ जानेवारी २०१७ (IST))Reply

Some questions raised on narsikars talkpage unanswered

निम्नलिखीत चर्चेस उत्तर दिले (एका अर्थाने या चौकटी पुरती समाप्त), म्हणून नोंदविली आहे .जर तुम्हाला या चर्चेबद्दलच येथेच नवी प्रतिक्रिया नोंदवायची असेल तर ती या चौकटीच्या खाली नोंदवा.

... While uploading files it says to upload on Commons which has license of creative Commons . I want to upload some images which donot meet cc license and has copyright English Wikipedia has the facility to upload it privatly for a single article use/fair use . Does marathi wikipedia has the same facility if yes than do assist me with the same. An Example of such image is to be seen [[२]] --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १२:४२, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

इस्ट इंडीयन बोली भाषेत लिहिलेत तरी चालेल, न समजलेले विचारत जाईन, मराठी लिहिताना चुकलेतर चालते, संवाद शक्यतोवर मराठी अथवा इस्ट ईंडीयन बोलीत साधावा ही विनंती.
विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती हे आधी वाचून घ्या. साईट नोटीसवर प्रताधिकार संदेश मालिका आहे ती बघुन घ्या. बाकी उत्तर आपले वाचन झाल्यावर देतो.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:५०, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
मराठी विकिपीडिया वर अपलोड विझर्ड आहे का? असेल तरमला लिंक द्या. कंमोंस्वर मी copyright लोगो अपलोड करू शकत नाही त्यामुळे मला लिंक द्या टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १३:००, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
नाहीए. विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती हे आपण अद्याप पूर्ण वाचले नसावे असे दिसते. त्यातील काय समजले नाही ते विचारा म्हणजे उत्तरे देणे सोपे जाईल.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:०४, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
copyright चित्रे घालण्यासाठी वेगळा फॉर्म असते उधारण इथे मी nonfree option choose करून चित्रटाकू शकते. मराठी विकिपीडियावर हे कसं चालते?टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १३:१५, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
सॉरी, पहिली गोष्ट घाई करु नका. कोणतेही चित्र टाकण्याच्या आधी भारतीय कॉपीराईट कायदा आधी नीट समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. इन नट शेल, भारतीय नकाशांबाबत अपवाद सोडले तर विकिमीडिया कॉमन्सवर जी चित्रे चढवता येत नाहीत ती मराठी विकिपीडियावरही चढवता येत नाहीत हे लक्षात घ्यावे डिटेल्ससाठी विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती वाचावे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:३२, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
मी तुमच्या वर उत्तर पासून सेह्मत नाही तुम्ही म्हटले विकिमीडिया कॉमन्सवर जी चित्रे चढवता येत नाहीत ती मराठी विकिपीडियावरही चढवता येत नाहीत हे लक्षात घ्यावे परंतु मी पाहिले [[चित्र:ONGC Logo.svg]] हे कोमोंस्वर नाही आहे मग हे मराठी विकिपीडियावर कसं आले ते समजावे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १३:४१, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
तुमच्या copyright infringment बदल तर [[वर्ग:लोगो]] भारतीय copyright कायदाची उलंधन हे सर्व करतात कारण यासारव्यात copyright टॅग नाही आहे. --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १३:४६, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
मला बृहन्मुंबई महानगरपालिका या लेखकरिता हे चित्र जोडाचे होते यामुळे मी वरील संवाद साधला कृपा मार्गदर्शन द्या --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:०९, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मित्रवर्य तिवेन, बृहन्मुंबई महानगरपालिकाकडून सदर लोगोला ६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत का हे माहितीच्या अधिकारात लेखी विचारून घ्यावे ६० वर्षे पूर्ण झाली नसतील तर वापरण्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी आणि विकिमिडीया कॉमन्सला सादर करावी. भारतीय कायद्यात शॉर्टकट्स उपलब्ध नाहीत.

मी तुम्हाला हेच सांगू शकतो की इंग्रजी विकिपीडियावर लावतात तसे फेअर यूजचा साचा लावला तरीही भारतीय कॉपीराईट कायद्याचे उल्लंघन चालू राहू शकते. कारण भारतीय कायद्यात सरळ प्रोव्हीजन नाही. इंग्रजी विकिपीडियावरची पद्धत भारतीय कॉपीराईट कायद्यास अनुसरुन नाही. थोड्या लोकांनी किंवा खूप लोकांनी कायदा मोडला म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन थांबत नाही. ब्रीच ऑफ लॉ रिमेन्स ब्रीच ऑफ लॉ.

```` हा पाहावे याचे एक विभागात सांगितले आहे की फेअर उस प्रोव्हीजन आहे.[संदर्भपहा] सेकंशन दिले आहे. मी एक चित्र टाकले होते पाहा परंतु मराठी विकिपीडियावर कसे टाकू हे मला कळत नाही टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:४१, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

Copyright_law_of_India मी ४०० वेळातरी वाचला असेल https://en.wikisource.org/wiki/Indian_Copyright_Law येथे मूळ कायद्यातील एक्झॅक्ट ॲप्लीकेबल सेक्शन (कलम) दाखवून द्याल का प्लीज ?

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:०१, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

Section 52 बद्दल मी बोलतो फेअर उझ वह हे पाहावे [३] --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:२५, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

गूड , आता कोणता क्लॉज आणि सब क्लॉज रेफर करत आहात ते सांगा

अजून एक ते फेअर यूज नाही फेअर डीलींग आहे, कायद्याच्या भाषेत दोन्ही अर्थात फरक असतो.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:३१, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

52 (1)a(i)(ii)(iii) अंतर्गत पाहावे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:३९, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

लेट अस गो वन बाय वन

52 (1)a(i) = private or personal use, including research;

तुमचा विकिपीडियावरचा उपयोग प्रायव्हेट किंवा पर्सनल कसा आहे ते कृपया समजावून सांगाल ?

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:४७, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

माझी विनंती आहे की मराठी विकिपीडियावर सुद्धा एक पान असावा जिथे अ-मुफ्ट चित्र लेखांवर टाकू शकते यासाठी काहीही कायदे उलंधन होत नाही कारण असे होणार तर अन्य भाषावार पाबंदी लागली असती. हे पानाचे निर्माण आंग्रेगी सारखा असुदे किव्हा हिंदी सारखा हेच समयीची गरज आहे. आपले शुभचिंतक टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:५३, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

private वह personal use याचे अर्थ आहे non-business use संदर्भ - हे पहाटायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:००, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

1) सॉरी आपण बहुधा आपण आपल्या सोईने अभारतीय कायदे विषयक व्याख्या क्वोट करत आहात. भारतीय कायद्यासाथी पर्सनल म्हणजे व्यक्तिगत असाच अर्थ होतो.

2) विकिपीडिया हा बिझनेस यूजसाठी इतरांना शक्य तेवढा खूला असणे अपेक्षित आहे.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:०७, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

आपण आज संपूर्ण दिवस एका विषयावर वादविवाद करत राहिलो परंतु भारताचे कायदानुसार कितीही अर्थ एक शब्दाचे भेटणार . मी भारताचे कायद्याबद्दल काही माहिती घेतली नाही परंतु माजी वय ही नाही अजून त्याला शिकायची. माझा उद्देश मी स्पस्ट केला आहे वर👆. दुसरे पुढे गेले परंतु आपण कायद्याच्या पालनकर्ता वादविवाद करत राहिळू. भारतात कायदे रोज केले जाते परंतु सर्वतर पाळू नाही ना? हिंदी विकिपीडियाकडे पण ही सोय आहे ते पण भारतात आहे ना? माझी विनंती तुम्ही समजदार आहेत या विषयीबद्ल सोचावे वह दुसऱ्या प्रचालक पासून सल्ला घ्यावा आणि लवकरही मराठी विकिपीडियावर ते पान यावे अशी विनंती --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:१८, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मराठी विकिपीडिया स्वतंत्र प्रकल्प आहे आपल्या निती स्वतंत्रपणे बनवतो. मराठी विकिपीडियाच्या निती स्वातंत्र्याबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही. आपण विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती हे पान नीट वाचले तर माझ्याशी चर्चेत वेळ घालवण्याची आपणास जरुरी भासली नसती. विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती हे पान नीट वाचावे एवढेच सुचवतो. आपणास या विषयात या पेक्षा अधिक मदत करु शकत नाही या बद्दल क्षमस्व.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:२५, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मी असे म्हटले नाही की तुम्ही माझी मदत केली नाही परंतु मी आभारी आहे कीतुम्ही माझ्या प्रश्नांचे उत्तर देतात मी तुम्हाला एकाच गोस्ट पुन्हा पुन्हा बोलतो कि मराठी विकिपीडिया वर तसे प्रणाली आणावे ताकी सर्व organised असेल कायदाचेही पालन होणार वह विकिपीडियावर वरवस्तीत होणार पुःना यावर सोचावे वह [४] असा पान बनावे तातास्तु टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:३४, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

>>भारतात कायदे रोज केले जाते परंतु सर्वतर पाळू नाही ना?<< हे विकिपीडिया स्पिरीट मध्ये नाही विकिपीडिया कोणत्याही स्थानिक कायद्यांच्या उल्लंगनास उत्तेजन देत नाही हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:३८, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

सदर समस्या मलाही बर्‍याच लेखांबाबत येत आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करणे नक्कीच योग्य नाही. परंतू आणखी कोणता मार्ग आहे का? कारण काही अपरिहार्य चित्रांशिवाय लेख परिपूर्ण वाटत नाही आणि इंग्रजी विकिपीडियापेक्षा दुय्यम दर्जाचा वाटत राहतो.
नितीन कुंजीर (चर्चा) १७:४७, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

नितीन, विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती वाचून पुढे शंका विचाराव्यात असे वाटते नसता विनाकारण गैरसमज निर्माण होतात; कायद्याम्ची भाषा अंशत:तरी क्लिष्टच असते, टायवीन सारख्या प्रमाणभाषेशी कमी संपर्कात असलेल्यांना अधिक कठीण असू शकते हेही खरे पण इतरांसाठी वाचन अवघड जाईल पण अशक्यप्राय आहे असेही नसावे, समजा माझी लिहिण्याची पद्धत अधिक क्लिष्ट आहे तर मी इतरांना अधिक सोप्या शब्दात लिहिण्यापासून थांबवलेले नाही. प्रचालक म्हणून कायदेशीर बाजू मला जिथ पर्यंत अभ्यासून लिहिता आली ती मी विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती येथे लिहिली आहे. कुणी वाचण्याचे कष्टच घेत नसेल तर मी नेमके काय करावे ? या विषयावर विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती आणि मराठी विकिपीडियावर मी इतर केलेले लेखन मी चर्चा पानावर पहिले पाढे करत प्रत्येक मुद्दा पुन्हा लिहीणे अभिप्रेतही नसावे. वाचन केल्यानंनतर शंका शिल्लक असतील तर चर्चेस मी तयार आहेच.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १९:२८, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मी @Nitin.kunjir: यांचे कंमेन्ट पासून सेह्मत आहे. तुमच्या वरील लिंक मध्ये चांगले कायदे आहे परंतु यात procedure नाही आहे कसे चित्र अपलोड करायचे हे आहेतच नाही . कृपा एक VOTE यावर घ्यावी अशी माझी टिप्पणी आहे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २२:०२, २० जानेवारी २०१७ (IST)Reply
माझे महितगारांसोबत अनेक जुने मतभेद आहेत व त्यांनी माझ्यासोबत संवाद देखील बंद केल्याचे स्मरते.तरी देखील त्यांच्या चर्चापानावर संदेश टाकायचे धाडस मी करीत आहे. तथाकथित संचिका परवाना नीती संपूर्णपणे माहितगारांनी बनवली असून त्यावर कोणताही कौल घेतला गेला नाही असे मला वाटते. वर नमूद केल्याप्रमाणे इतर विकीपीडियांवर copyright संचिकांसाठी fair use policy अस्तित्वात असताना फक्त मराठी विकीपीडियावरच ती का नसावी ह्याचे समाधानकारक उत्तर वर कोठेही सापडत नाही. ह्यावर व इतर अनेक बाबींवर वाद झाले असताना असे आढळून आले आहे की माहितगार समोरच्या मुद्द्याला बगल देऊन मोठे मोठे निबंध लिहितात व आपलाच हेका चालू ठेवतात ज्याने प्रशनकर्ता कंटाळून आपला मुद्दा मागे घेतो. सद्य चर्चेत हेच होताना दिसत आहे हे माझे ह्या चर्चेत पडण्याचे प्रयोजन. - अभिजीत साठे (चर्चा) ०१:३३, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

नीट वाचन न करताच धांदांत ठॉकून देण्याची कमाल आहे, विकिपीडिया:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती या ठिकाणचे पर्याय क्रमांक २ आणि पर्याय क्रमांक ३ तथाकथीत फेअर यूज बद्दलचे आहेत पर्याय २ अधिक अटींचा आहे आणि पर्याय ३ विना अटीचा आहे, चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन चर्चा पानांवर मास मेलिंगने लावले. साइट नोटीसवर सहा महिने होते. कूणी चचेत आले नाहीतर कडक निती आपोआप लागू होईल हे स्पष्ट केले आहे. कुणी विकिपीडिया चर्चा:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती येथे चर्चेत आले नाही हा माझा दोष नव्हे.

माझे लेखन लांब वाटू नये म्हणून अंडरलाईन करणे एक्सप्लेनेशन नोट्स जोडणे सर्व केलेले आहे. जर हे सर्व पुरेसे वाटत नाही तर स्वत: अभ्यास करावा आणि वेगळे पान बनवून चर्चा करुन मग कौल घ्यावेत कुणि कुणाचा हात धरलेला आहे का ?

किमान तीन सदस्यांनी परवाना त्रुटी दिलेल्या सुचना वापरुन दूर करण्याचा प्रयत्न केला. इतरांना न जमण्यासारखे काय आहे ? बाकीच्या संचिका चढवणाऱ्यांचे रेकॉर्ड काय आहे ? बेजबाबदारपणा आणि अविवेकीवृत्ती यासाठी माझ्याकडे उत्तर नाही (आणि अतीअविवेकी अतीबेजबाबदारांशी चर्चेत रसही नाही).

पुढील चर्चा विकिपीडिया चर्चा:मराठी विकिपीडिया संचिका परवाना नीती येथेच करावी.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०७:४०, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply


विकिपीडिया:कॉपीराइट क्रांती

 
All rights reserved logo

मराठी विकिपीडियावर क्रांती चिडली आहे ती म्हणजे विकिपीडिया:कॉपीराइट क्रांती. हा एक ऐतिहासिक शन आहे तुमचे वह योगदान आवश्यक आहे.. चर्चेत सहभागी व्हा वह विकिपीडियाच्या प्रगतीत परिभागी व्हा --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:०४, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

तुम्ही कॉपीराइट दिशेने ठोस पाऊल उचलले यासाठी तुम्हाला मनापासून अभिनंदन--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २१:०८, ३ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

ज्या चित्रांवर टॅग नाही त्यावर मी साचा:कॉपीराइट माहिती अनुपस्थित साचा लावला आहे. हे योग्य आहे ना? जर मी चूक करत आहेत तर मला समजावे.--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:४३, ४ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

धन्यवाद

माझा चर्चापणाला सुरक्षित केले याबद्दल शंका आहे. हे सुरक्षा आहे की पाबंदी याबद्दल शंका आहे. विकिपीडियाच्या लीगल टीम सोबत माझा संवाद चालू आहे याची नोंद घ्यावी. विकिपिडियावर नॉन-फ्री चित्र प्रणाली मी घेऊन येणार हा माझा आव्हान आहे यासाठी तुम्ही तुमच्या प्रचालकपणाचा उपयोग अवैध करत आहेत हे नोंद घ्या. एका सक्रिय क्रांतीसाठी मी काहीही करणार याची नोंद घ्यावी --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:०४, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मराठी विकिपीद्यावर इंग्रजीत लिहिणे स्विकारले जाणार नाही. कौलपानावर पुन्हा इंग्रजी लिहिले तर तुम्हाला पूर्ण बॅन करेन हे लक्षात घ्या. मराठी विकिपीडिया स्वतंत्र प्रकल्प आहे. मराठी विकिपीदियावरील छायाचित्र चढवण्यावर परवाने न लावण्याच्या बेशिस्तीमुळेच बॅन आला. तुम्ही लिगल टिम कडे जा नाही अजून कुठे जा. प्लीज नोट वन्स अगेन. देअर इज नो कॉम्प्रमाईज यु हॅव टू राईट इन मराठी ऑन मराठी विकिपीडिया.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:१२, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

कॉल पान तुमचा आहे परंतु सदस्य चर्चा माझ्या माझ्या नावावर आहे त्याचे देखभाल मी करणार तुम्ही नोंद घ्यावी कि तुम्ही जे करत आहे ते प्रचालकता पदाचे अवैध वापर आहे. तुमचे योगदान उत्कृष्ट आहे परंतु तुमचे व्यवहार बदलेले आहे.स्वतंत्र करता करता तुम्ही याला आपली संपत्ती समजले आहे जे समयीची गरज आहे त्यावर लक्ष द्या नहीकी तुमच्या चूक दकावणाराला बॅन करणे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:२३, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

साचा संकेतस्थळ स्रोत

ठीक आहे. बघतो.

--वि. नरसीकर (चर्चा) १९:०८, २१ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

नोंद घ्यावी

नमस्कार, सदस्य:Dhananjay maharaj more यांचे काही लेख खुडचे प्रचार करताना दिसतात असे चालते का? कृपा काही आवशक आसेल ते करावी --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १०:१६, २२ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

सरकी घटना सदस्य:गिरीश पतके यांचे हा लेख गिरीश पतके यात दिसते --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:३२, २२ जानेवारी २०१७ (IST)Reply
नोटेबल व्यक्ती स्वत: बद्दल लिहिते आणि आपण नोटॅबिलीटी साचा लावतो म्हणजे मराठी विकिपीडियातील लोकांना पुरेशी माहिती नाही असे निगेटीव्ह इम्प्रेशन जाऊ शकते. उल्लेखनीयता साचा लावण्या आधी गूगलवर शोध घ्यावा. लेखक असतील तर बूकगंगा डॉटकॉम शोधण्यास चांगले. बाकी काल तुम्ही दुसऱ्या वादात अडकला होता म्हणून तुम्ही चर्चा:नंदकुमार विष्णू मोरे वाचले नसेल. गूगल शोध घेतल्यास गिरीश पतके उल्लेखनीय व्यक्ती आहेत हे दिसेल. तेव्हा उल्लेखनीयता साचा लावू नये.
जेव्हा एखादी नोटेबल व्यक्ति स्वत:बद्दल लिहिते तेव्हा आपण {{लेखनऔचित्य}} साचा लेखात लावतो. (दुसऱ्या सदस्याने संपादन केल्यानंतर साचा काढून घेतो). स्वत: बद्दल लिहिणाऱ्या सदस्याच्या चर्चा पानावर {{हितसंघर्ष}} साचा लावतो.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १४:४९, २२ जानेवारी २०१७ (IST)Reply
सदस्य नाव मोदी ठेवले तर तो मोदी आहे का? तुमचे बोललेले कळले परंतु काही लोक स्वतःचे लेख लिहत आहे जे माज्या माहितीणीसार योग्य नाही त्याना काय करायचे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:१४, २२ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

टायवीनराव सध्याची मंडळी वर्कशॉप मधून आलेली नवीन मंडळी आहेत. वर्कशॉपमधून आलेली मंडळी विषय तज्ञ अथवा अनुभवी विकिपीडिया तज्ञांच्या काँटॅक्ट मध्ये असतात ते त्यांना त्यांच्या पद्धतीने सांगतील यासाठी वेळ देणे जरुरी आहे. सध्या तुम्ही स्वत: लेखात लेखनावर काँसंट्रेट करावे. बाकी इतरवेळी {{लेखनऔचित्य}} (दुसऱ्या सदस्याने संपादन केल्यानंतर साचा काढून घेणे). स्वत: बद्दल लिहिणाऱ्या सदस्याच्या चर्चा पानावर {{हितसंघर्ष}} साचा लावणे हि प्रोसीजर उपलब्ध आहेच. सध्या जस्ट चील !

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:२२, २२ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

साचा-स्रोत बातमी/doc‎

आपण संदेश टाकला होता पण साचा:स्रोत बातमी/doc‎ याचेवर काम करायचे मला विस्मरण झाले. आपण ते केल्याबद्दल धन्यवाद.--वि. नरसीकर (चर्चा) ०७:०८, २३ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

प्रसन्न

जसं इन्ग्रेगी मध्ये लेखात इंडियन इंग्लिश आहे तास मराठीवर east indian मध्ये लावता येईल?? (प्लीज उझ फीचर ऑफ {{साद}})--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:४०, २३ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

@अभय नातू:@संतोष दहिवळ:@अभिजीत साठे: प्लझ या विषयावर माझे मदत करा --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २१:१७, २४ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

केजिवा

Hi, sorry for posting here in English, but from your userpage on enWP I understand that you speak English. At enWP, we recently deleted a bunch of interconnected articles around a rapper named KJIVA (see en:Wikipedia:Articles for deletion/KJIVA, en:Wikipedia:Articles for deletion/United Naxal Records, en:Wikipedia:Articles for deletion/Lifoti, en:Wikipedia:Articles for deletion/Murder: The Gangster Rhymes, en:Wikipedia:Articles for deletion/KJIVA bibliography, and en:Wikipedia:Articles for deletion/KJIVA discography). I noticed that there is also an article here (केजिवा), but I don't know the notability criteria on this wiki, so I am not sure whether it meets the inclusion criteria or not. Perhaps you can have a look at this? Thanks! --Randykitty (चर्चा) २२:०२, २५ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

अभिनंदन

तक्रार

सदस्य:‎Salveramprasad यांना ईस्ट इंडियन भाषेचा समाज नाही. मी संदेश घातला चर्चापानावर परंतु ३ वेळी कॅथोलिक चर्चचे पवित्र साक्रामेंट लेखाचे सत्यानाश केला. याचे नोंद घ्यावी सकाळ पासून ते बिनकारांन झगडे करत आहे. त्यांचा लेख रेडीओ जय भिम‎ मी काढण्याचे प्रस्ताव टाकल्यानंतर हे गोंदल झाले आहे जसे ते माज्याशी बदला घेत आहे किंतु त्यांना समजावे माजी चूक असेल तर ते मला सांगा--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १८:५६, २८ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

तक्रार

सदस्य:Tiven2240 यांनी कॅथोलिक चर्चचे पवित्र साक्रामेंट हा अमराठी लेख लिहून प्रमाण मराठी भाषेचे उल्लंघन केले आहे. यांच्या बोली भाषेतील लेख वाचून प्रचालक त्यास सहमती देत असतील तर माझी माघार आहे. कॅथोलिक चर्चचे पवित्र साक्रामेंट सदर लेखात मी पान काढा किंवा अन्य साचा टाकलेला नाही. फक्त शुद्धलेखन करण्याजोगे लेख हा साचा टाकला व शुद्ध मराठी मध्ये भाषांतर केले. तर ते वारंवार आवृत्ती उलटवतात. तसेच त्यांनी संपादित केलेल्या लेखात प्रचंड शुद्ध लेकानाच्या चुका असतात म्हणून त्यांना प्रमाण मराठी भाषेत लेखनास प्रवृत्त करावे. रेडीओ जय भिम लेखाला अभ्यास न करता ते फेक व पान काढा हा साचा टाकतात. तरी देखील मी त्यांनी टाकलेला साचा काढलेला नाही. बोली भाषेतील लेख दुरुस्त करावेत ही विनंती.प्रसाद साळवे १९:१८, २८ जानेवारी २०१७ (IST)

विनंती

जाणत्या सदस्यांचे मराठी विकिपीडियातील लेखातील बदलात सहसा पुरेसे लक्ष असते. अर्थात सुयोग्य निर्णय घेताना घाई करुन चालत नाही. सदस्य:Tiven2240 आणि सदस्य:Salveramprasad आपणा दोघांनाही एकमेकांच्या लेखात तुर्तास बदल टाळण्याची विनंती आहे. म्हणजे आपले आपापसातील गैरसमज आणि संपादन युद्धे टाळता येतील आणि जाणत्या सदस्यांना सुयोग्य निर्णय घेण्यास पुरेसा अवधी मिळेल.

आपणा दोघांनाही पुढील लेखनास शुभेच्छा.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा)`

साहेब मी जे केले आहे त्यात काही चूक आहे का मी सकर्मेंटचा लेक तुमच्या निराक्षणात केले आहे परंतु ये महाशय येतात आणि त्याचा सत्यानाश करतात का हा योग्य आहे? भीम रेडिओ app बदल मी काही चूक केली आहे का? जर मी चूक केले असेल तर मला बोलावे विनाकारण दुसमानी करून घेतात ते शांतताचे प्रयत्न मी खूप केले. माझा उद्देश ठेस पोचवणे नाही परंतु विनाकारण ते गोंधळ करतान --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २०:२५, २८ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

संघर्षात नुसताच वेळ जातो, आपण चर्चा सध्या येथेच थांबवू आपण दोघेही चांगले संपादन करु शकता इतर लेखांमध्ये परिच्छेद लेखनावर लक्ष केंद्रीत करावे कारण ज्ञानकोशाचे ते मुख्य काम आहे त्याकडे लक्ष द्यावे, ही नम्र विनंती.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:२९, २८ जानेवारी

२०१७ (IST)
मी काही दिवशात ते काम करणार परंतु ते लेख सुरक्षित असावे त्याला काही धक्का नाही पोचावा . मी पूर्वी तुम्हाला बोल्टले होते असे भांडण होणार यासाठी declaration द्यावे कि बोलीभाषेतले लेख मान्य असतील किंतु हे पुढे नाही होणार अश्वासन द्या--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २०:३६, २८ जानेवारी २०१७ (IST)Reply
@Mahitgar: सर, आपल्या मताशी सहमत सदस्य:Tiven2240 यांचा वर उल्लेखलेला लेख जरूर वाचावा, तसेच प्रमाण व शुद्ध लेखनास प्रवृत्त करावे . मी केलेले बदलही पाहावे जे या महाशयांनी उलटवले आहेत. सदस्य:Salveramprasad (चर्चा) प्रसाद साळवे २०:४६, २८ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

मध्ये थोडा कालावधी गेला म्हणजे निर्णयात घाई आणि चुकी होत नाहीत, म्हणून तुर्तास विषय बदलुयात, मराठी विकिपीडियावर करण्यासारखे खूप काही आहे, त्याकडे आधी लक्ष देऊयात. धन्यवाद आणि शुभेच्छा

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:५३, २८ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

पुन:तक्रार

@Mahitgar: सर, विवादित सदस्य सदस्य:Tiven2240 हे मी अपलोड केलेल्या प्रतिमा wikimedia वरून द्वेषबुद्धीने काढत आहेत. त्यांना थांबवावे. प्रतिमा पुढील प्रमाणे रेडीओ जयभीम प्रतिमा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूकनायक ची प्रतिमा, आकाशवाणी विविध भारती ची प्रतिमा, पाहावे https://commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:Salveramprasad

प्रसाद साळवे (चर्चा) १६:१७, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

हिमावसरण

२०१६ सियाचीन ग्लेशियर हिमावसरण‎ या लेखात इंग्रजीतील avalanche साठी हिमावसरण‎ हा शब्द मी योजला आहे. आपणास अधिक चपखल शब्द सुचत असेल तर सुचवावा हि विनंती. --वि. नरसीकर (चर्चा) १२:४९, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

--Salveramprasad (चर्चा) १२:५६, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

@Salveramprasad:

बरोबर तर वाटत आहे. इतरांचीही मते येउ द्या. मग बघतो.

--वि. नरसीकर (चर्चा) १३:०२, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply


हिमस्खलन +१, भूस्खलन, हिमस्खलन बऱ्यापैकी रुढ शब्दप्रयोग आहेत असे वाटते.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:०८, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

काही नोंद

प्रतीधिकार बाबत काही गोष्टी झाली ये चित्र पाहावे वह माझ्या माहितीनुसार इंटरनेटवर असलेली सर्व चित्र मुफ्ट नसते तर यावर कारवाही करावी

 1. [[चित्र:Fandryteam ameerkhan.jpg]]
 2. [[चित्र:Nagraj manjule.jpg]]
 3. [[चित्र:Gadgebaba prabodhan.jpg]]
 4. [[चित्र:Gadgebaba and tukadojimaharaj.jpg]]
 5. [[चित्र:Gadagebaba and dr.ambedkar.jpg]]
 6. [[चित्र:Traditional stone grinder.jpg]]
 7. [[चित्र:Namdevdhasal.jpg]]
 8. [[चित्र:Bhaiyyasaheb-ambedkar.jpg]]
 9. [[चित्र:Kalaram mandir satygrah.JPG]]
 10. [[चित्र:P22.gif]]

वरील चित्रात काही चित्रांवर माहितीच नाही वह दुसरे इंटरनेट वरून घेऊन चढवले आहे--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:३७, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

 • @Mahitgar: सर वरील सर्व प्रतिमा मी अपलोड केलेल्या आहेत. Tiven2240 (चर्चा · योगदान) सूड घेण्यासाठी निवडून माझ्याच प्रतिमा काढत आहेत. त्यांना समज द्यावी. अथवा माझी संपादने वाचवण्यासाठी त्यांना block करावे. कारण ते रोज माझ्याशी वाद घालत आहेत. रेडीओ जयभीम वरील प्रतिमा त्यांनी या आधीच डिलीट केली आहे. रेडियो जयभीम कडून मी सदर प्रतीमेबाबत परवानगी घेतली होती. सन्माननीय सदस्य गुगल वरून लिंक शोधून ती copyright free नसल्याबाबत बतावणी मारत आहेत. नामदेव ढसळ यांचे चित्र मी त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या परवानगीने टाकली आहेत. :::प्रसाद साळवे (चर्चा) १६:५१ ,२९ जानेवारी २०१७ (IST)


@Salveramprasad: सर, टायवीन काय करताहेत त्यास तुर्तास शांतपणे घ्या. कारण लेख किंवा छायाचित्रे वगळणे त्यांच्या हातात नाही, निर्णय घेणाऱ्या व्यक्ती संबंधीत निकष लक्षात घेऊन वगळतात किंवा इतर कारवाई करतात. टायवीननी नोटीस नाही लावली आणि प्रताधिकारात बसत नसेल तर काळाच्या ओघात वगळले जातेच विकिमिडीया कॉमन्सवर केवळ छायाचित्रांवर काम करणारे बरेच माणूसबळ आणि सॉफ्ट्वेअर टूल्स आहे त्यामुळे आपल्यापेक्षा लवकर वगळले जाते म्हणून खासकरुन कॉपीराईटचे प्रश्न टायवीनला डोक्यातून काढून टाकून विचारात घ्यावेत अभ्यासावेत.

आपण एकएक करुन करु. मराठी विकिपीडियावर सगळ्याच छायाचित्र चढवलेल्यांच्या पानावर या बाबत संदेश खूप पुर्वीईच पाठविले आहेत. तिकडे दुर्लक्ष झाले असल्यास त्या संदेशांना पुन्हा एकदा अभ्यासावे ते मराठीत असल्यामुळे सोपे जातील. ज्या छायाचित्रांबबात आपण संबंधीताम्ची परवानगी घेतलीत त्याबद्दल https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS येथे दिल्या प्रमाणे विहीत नमुन्यात लेखी स्वरूपात प्रक्रीया पार पाडावी लागते. लेखी परवानगी मिळालेली काही छायाचित्रे वगळली गेली असल्यास पुर्नस्थापितकरुन मिळतात.

मूक नायक बाबत संबधीत छायाचित्राच्या पानावर माझी कॉमेंट लावली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सही बाबत आपण . User talk:Jcb एवजी त्यांच्या जुन्या चर्चांच्या अर्काईव्ह पानावर आपण संदेश टाकल्यामुळे त्यांनी त्या बाबत दखल घेतली नसावी त्या शिवाय त्यांनी मागे वगळलेला सहीचा दुवा त्यांना लक्षातही नसेल तेव्हा संदेश त्यांच्या चर्चा पानावर पुन्हा टाकून सही छायाचित्राचा दुवा सुद्धा उपलब्ध करुन द्यावा.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:२२, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

@Mahitgar: वरील नोंद दिलेले चित्रांवर काहीही जवाब दिले नाही.का हे परसिलिटी आहे? काही चित्रात copyright infringment स्पस्ट दिसत आहे तुचा त्याबद्दल काय मत आहे?--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १९:३१, ३० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

ज्या छायाचित्रांबबात आपण संबंधीताम्ची परवानगी घेतलीत त्याबद्दल https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS येथे दिल्या प्रमाणे विहीत नमुन्यात लेखी स्वरूपात प्रक्रीया पार पाडावी लागते. हेच सांगितले आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:२९, ३० जानेवारी २०१७ (IST)Reply

साचा संदर्भ संकेतस्थळ

साचा:संदर्भ संकेतस्थळ याच्या दस्तावेजीकरण पानावर मी काही बदल केलेले आहेत. कृपया बघावेत ही विनंती.रेफरन्स टॅग तेथे लावल्याने तो कॉपीपेस्ट करणे सोपे होते असे माझे मत आहे.--वि. नरसीकर (चर्चा) २०:४०, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

हम्म, दृश्य संपादनमध्ये काय इफेक्ट असेल चाचणी घेऊन पहाता येईल का
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २१:०१, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply
मुळात साच्यात काहीच बदल केले नाहीत. दस्तावेजीकरण पानावर केले आहेत. साचा तसाच आहे. तो कॉपीपेस्ट करुन इतर लेखात लावतांना, या बदलाने वेगळी रेफ. टॅग लावावी लागत नाही. नाहीतर रेफ. टॅग जोडण्यास पुन्हा जास्तीचे संपादन करावे लागते.दृश्य संपादनात काही फरक पडेल असे वाटत नाही. मी त्याचेशी तितका अकस्टम्ड नाही. ते आपण थोडा त्रास घेऊन तपासले तर बरे होईल.--वि. नरसीकर (चर्चा) २१:२५, २९ जानेवारी २०१७ (IST)Reply

माहिती

[५] हा दुवा पहा वह हा ऑफिसियल आहे की फेक --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २१:२६, ८ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


  व्हॅलेंटाईन अभिवादन!!!

नमस्कार Mahitgar, प्रेम हे अंत: भाषा आहे आणि रोख्यांची दोन आत्म्यांच्या जोडणारा आणि आणते की दोन अंत: करणात एकत्र भावना आहे. विकिपीडिया पातळी प्रेम घेऊन, एकमेकांना व्हॅलेन्टाईन्स डेच्या शुभेच्छा बनवू करून विकिप्रेम पसरु,पूर्वी तो कोण असेल ज्याच्या सोबत आपले मतभेद झाला असेल, एक चांगला मित्र, किंवा फक्त काही यादृच्छिक व्यक्ती.
पूर्वसंध्येला आपण मनापासून व उबदार प्रेम पाठवत आहे
संपादनास शुभेच्छा,
टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:०४, १४ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

{{subst:व्हॅलेंटाईन अभिवादन}} असे ज्या सदस्यास संदेश द्यावयाचा आहे, त्या सदस्याच्या चर्चापानावर जोडून हा शुभेच्छा संदेश त्यांचेपर्यंत पोचवा.

प्रसन्न

माझ्याकडे काही गाणी आहे जे ईस्ट इंडियन बोलीभाषेतले आहे. तर त्याला कुठे अपलोड करू ते सांगा. माझ्या हिशोबाने त्याला कॉपीराईट आहे. परंतु फेअर दिलिंग चालणार का? https://indiankanoon.org/doc/1013176/ पहा काही प्रसन्न हल होतील --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला ०८:४५, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


:) १) लिगल गोष्टींना खूप सगळे ॲंगल असतात. मराठीत 'पी हळद आणि हो गोरी' अशी म्हण आहे, इंजेक्शन घे आणि माणसाचा रंग बदल असे सहज होत नसते, ( आय मीन जगात प्रत्येक गोष्टीसाठी शॉर्टकट असतीलच असे नाही- मेनी प्लेसेस वन मे हॅव टू फॉलो रूल्स) तुम्ही दिलेली https://indiankanoon.org/doc/1013176/ (२०१२च्या आधीच्या काही काळासाठी ॲप्लीकेबल असेल का ते तपासावयास हवे) हि लिंक २०१२ च्या अमेंडमेंट्ससाठी अपडेटेड आहे का ? काय अपडेटेड नाही याची मला कल्पना असते पण असे misimpression अपडेटेड नसलेली गोष्ट तुम्ही अजून इतर लोकांना दाखवलीत तर तुम्ही इतरांना misguide करणार नाही का ? म्हणजे misimpression मध्ये समजा तुम्ही एखादी ॲक्शन केली आणि मग दुसऱ्या कुणि तुमची कॉपी केली तर ? म्हणूनच s:en:Portal:Copyright law/Copyright law of India वर काम करण्यास आपणास सुचवले होते. (s:en:Indian Copyright Law आणि इनकमटॅक्स डिपार्टमेंटच्या वेबसाईटवर बहुधा २०१२ अमेंडमेट अपडेटेड व्हर्शन आहेत पण s:en:Indian Copyright Law अजून क्रॉस व्हेरीफाय व्हायचे बाकी आहे. इनकमटॅक्स डिपार्टमेंटच्या वेबसाईट व्हर्शन सोबत s:en:Indian Copyright Law क्रॉस व्हेरीफाय करण्यातही तुम्ही सहभागी होऊ शकता.
२) कॉपीराईट असलेली इस्ट इंडीयन गाणी Lyricist, Musicians, Composer जर मुव्ही/टिव्ही सिरीयल मध्ये असेल तर यातल्या (कदाचित प्रत्येकाची) लेखी परवानगी लागू शकेल. लेखी परवानगी विकिमिडीया कॉमन्सवर दिलेल्या otrs टिमला इमेलवर पाठवावी आणि मग otrs टिम कॉमन्सवर अपलोड करते. हि झाली ऑफीशील आणि चांगली पद्धत. कॉपीराईट लॉ १९५७ची अपडेटेड व्हर्शन ५ टाइम्स तरी वाचली पाहीजे.
३) s:en:Portal:Copyright law/Copyright law of India हा प्रॉजेक्ट कम्प्लीट करण्यासाठी मी सध्या एका लॉ कॉलेजशी टच मध्ये आहे.
४) तुम्ही सुद्धा मुंबईतील लॉ कॉलेज मध्ये वर्कशॉप घेण्यासाठी संपर्क करुन पहा म्हणजे कॉपीराईट प्रोफेसर्सशी ओळखही होईल आणि कॉपीराईट बद्दल गाईडन्स पण मिळेल.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ११:१४, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


तुमचे मत समजले परंतु इतकी डोकेफोडी काम आहे हे. यात खूप वेळ जाणार ईस्ट इंडियन गाणी असे भेटतात ब्लूटूथ करून मग मी रेकोड केलेली गाणी का नाही टाकू शकत. जर सगळ्या गायकांना परमिशन मांगले तर ते विसरून जायला लागेल. खाली आपला विकी यात पाठी आहे परंतु सर्व दुसरे पुढे गेले आणि आपण 2 माहिनापासून यातच आहे. खुप असे लेख आहे ज्याला चित्र हवे वह खूप असे चित्र आहे ज्याला टॅग आहेतच नाही. मी गेल्या 10 दिवसांनी एका रोबोटचे माहिती काढायला वागतो जो आपले काम सोप्प करणार. तुम्हीही माझा साथ द्या. मेटा वर इंग्लिशवर मी बोट सोडत आहे जर भेटले तर तुम्ही त्याचे रेझुलेशन पास करा.

माझ्या कॉलेज मध्ये मी लोकांना बोलतो कि मराठी विकिपीडिया फक्त 10-20 लोक चालवतात तर ते चकित होतात. आपल्याकडे नाव आहे परंतु आपले लेखात क्यलिटी नाही याच करिता मी मराठी विकी ला करण्याचा आकर्षित प्रयत्न करतो --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १२:१०, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


legalॲटwikimedia.org इथे इमेलने चौकशी करावी.
:) आभारी आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:१६, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

इथे तर कधीच केलेले 3 दिवसात आले जवाब

Dear Tiven,

Unfortunately, I can't give legal advice to you about what law would apply to an image. See our disclaimer as to why.

What I can note is that the Foundation evaluates copyright removal requests sent to us under U.S. law. We explain more about this in our DMCA policy.

I hope that's helpful, and apologize that I cannot assist further. You may want to consult a local lawyer, who could help you understand the laws that would apply to Marathi Wikipedia specifically.

Best, Jacob

Legal Counsel Wikimedia Foundation

पुढे काय करू? --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १२:४३, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

>>You may want to consult a local lawyer, who could help you understand the laws that would apply to Marathi Wikipedia specifically.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:४७, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

विकिपीडिया ही नॉन प्रॉफिट साठी काम करतो. वकील फुकट काम करणार? जर असेल तर मग मी बोलतो वकिलशी. तुम्ही असा वकील सुधून द्या. मुंबईमध्ये असे दैवते भेटत नाही तुमचे काय मत??--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १३:०८, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

न्यायालयांच्या आवारात फ्रि लिगल एड क्लिनीक असतात तेथे मदतीची विनंती करुन पहावी किंवा गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजच्या लिगल एड क्लिनीक मध्ये चौकशी करुन पहावी.
(बाकी कोणती केस नसताना वकीलाचा सल्ला घेणे अवघड आहे नाही ? कुणि केस केली तर फेस करण्यासाठी वकील काय भाव (रेट) सांगतील ? वकीलांचा सल्ला घेणे अवघड आहे तरीही तुम्ही माहित नसलेली रिस्क घेऊ इछिता आणि इतरांनाही रिस्क घ्या म्हणून सांगता आहात ? )
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:२९, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

साहेब गैर कानूनी कामे, तस्करी,हत्या नाही करत. कोणाची कामे चोरी नाही करत. वरीस्ठ असून तुम्हाला मी विकिपीडियाचे सिद्धांत (educational use) सांगतो. शिक्षणाकरिता सगळं चालते. या करिता तुम्ही हे मूळ website पहा https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use यात स्पस्ट लिहिले आहे the content of articles and other projects is for informational purposes वह लीगल दुवा पहा http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4c426ccb-a002-4256-9a0a-36039b2856a3 यात लिहले recent developments पाहावे. जर चुकलू तर बोला --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:०९, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


>>You may want to consult a local lawyer, who could help you understand the laws that would apply to Marathi Wikipedia specifically.
तुम्ही ज्या आर्टीकलचा हवाला दिला आहे ते http://www.rkdewan.com सोबत काम करतात का ते पहा त्यांचा काँटॅक्ट http://www.rkdewan.com/contactus.php इथे दिसतो तुम्ही त्यांनाच काँटॅक्ट करुन विचारा. >>You may want to consult a local lawyer, who could help you understand the laws that would apply to Marathi Wikipedia specifically. हा ऑफीशीअल सल्ला तुम्हाला मिळालेला आहेच.
विकिपीडियाचे सिद्धांत http://freedomdefined.org/Definition हे सुद्धा फालो करण्यास सांगतात, तुम्ही ते किमान वाचले आहे का ?
आणि तुम्ही कुणा वकीलाचा प्रत्यक्ष सल्ला घेत नाही तो पर्यंत मी माझ्या बाजूने ह्या वर अधिक चर्चा थांबवतो आहे. चर्चेसाठी आभारी आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १४:४२, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

मी कॉन्टॅक्ट करतो परंतु माझा औदा काय? मी कोण आहे याचा डेफिनाशन घ्याल का? याचे उत्तर घ्या पुढचे मी करतो --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:१७, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
धन्यवाद माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १५:२६, १५ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply
Dear Tiven Gonsalves,

Thank you for visiting our website and for the interest expressed in our services.

For assisting you in this matter we will need a personal meeting / telephonic discussion to understand your work in more detail. Our professional fee for this consultation will be INR 15,000.

Please let us know of a convenient date and time for the meeting / call.

We look forward to hearing from you and working with you.

Regards, Niti ​​Dr Niti Dewan Patent & Trade Mark Attorney Head of Patents & Business Development Mumbai Office: Podar Chambers, S A Brelvi Road, Fort, Mumbai 400001. INDIA. Tel: +91 (22) 61775300 Pune Office: 1147-B Mohan Villa, Shivajinagar, Pune 411016. INDIA. Tel: +91 (20) 6687 1200 Mobile: +91 98230 74514 Email: niti_dewan@rkdewanmail.com www.rkdewan.com

पुढे काय करावे?--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १२:१४, १८ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


१) पाठवलेल्या इमेलवर इमेल पाठवणाऱ्याचा कॉपीराईट असतो. इमेल्स पब्लीश करण्यासाठी आपण त्यांची लेखी परवानगी घेतली आहे का ?
२) तुमचा वकील तुम्ही शोधणे आणि त्या बाबत तुमचा निर्णय तुम्ही घेणे ही तुमची स्वत:ची जबाबदारी आहे हा कॉमन सेन्स असेल असे वाटते, शंका वाटल्यास legalॲटwikimedia.org इथे इमेलने चौकशी करावी.
३) फुकट सल्ला मिळवण्यासाठी मी आधी सुचवल्या प्रमाणे फ्रि लिगल एड क्लिनीकशी संपर्क करुन पहावे. किंवा लॉ कॉलेज प्रिंसीपॉल्सना विनंती करावी.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:५८, १८ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


माहिती हवे

विकिपीडिया:विकिप्रकल्प हिंदू धर्म असा en:Wikipedia:WikiProject Christianity करीता काय करायला लागेल? --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:५१, १६ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

मराठीत विकिपीडिया:विकिप्रकल्प ख्रिश्चन धर्म पान बनवावे लागेल, ते बनवा
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:२२, १६ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

Redirect

@Dharmadhyaksha: @Tiven2240: मंडळी चर्चा कृपया मराठीत करावी, इंग्रजी भाषिक चर्चा दखल न घेता वगळली आहे. या पुढे मराठीत चर्चा करण्यासाठी आभार.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १२:५९, २८ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

नवीन सदस्य

नमस्कार,

तुम्ही काही लेख पुनर्स्थापित केलेले पाहिले. नवीन सदस्यांनी केले असल्याने ते काही दिवस ठेवण्यास हरकत नाही. अशा लेखांवर तुम्ही लक्ष ठेवून सदस्यांना मार्गदर्शन कराल आणि झालेल्या चुका दुरुस्त करालच ही खात्री आहे.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) ११:०२, २४ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

धन्यवाद

 

नमस्कार व महाजालावर मराठी भाषेच्या वाढीस हातभार लावल्याबद्दल धन्यवाद! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.   वि. नरसीकर (चर्चा) १२:२२, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

Please take a look

https://mr.wikipedia.org/wiki/चित्र:27feb.png here the picture shows it's linked to more than 100 pages it has some वर्ग also linked which contains Wikipedia licence please see to it if it's a bug or any bot mistake or any error --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:२८, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


हम्म बघुयात धन्यवाद
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:३०, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

Viju pande-bot बरोबर नाही असे वाटते--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:३७, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


साहेब सदस्य:Tatyabot हा bot सुद्धा ब्लॉक करा--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:४३, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply


@Tatya: बॉट केवळ सदस्यचर्चा पानांवर चालवावा, सदस्य पानांवर लावून सदस्यास संदेश मिळेल असे नव्हे.

@Viju pande: तुमचा बॉट अनवधानाने वर्ग पानांमध्ये साचे लावत निघाला आहे. त्यास तात्पुरते थांबवले आहे कृपया वर्ग पानांवरील अनावश्यक संदेश परतवण्यासाठी आभारी असू.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:५०, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

वरील सांगकाम्यांनी केलेली संपादने उलटवण्याबाबत पाठपुरावा करावयास हवा असे वाटते.--वि. नरसीकर (चर्चा) २०:५१, १ मार्च २०१७ (IST) → त्यांनी उलटवला तर बरेच नाहीतर चार एक दिवसानी त्याला कॉपिराईट सजगता संदेशात कन्व्हर्ट करण्याचा विचार करतो आहे. माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:१८, १ मार्च २०१७ (IST)Reply

नोंद घ्यावी की २६१ वर्गांवर हा चित्र दिसत आहे वह १४० सदस्य पानावर आहे. जास्त असू शकते हे खाली अंदाज आहे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १८:०५, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

जर हे चित्र काढले गेले तर कितीतरी लोकांचे चर्चापणावरचे साचे अधुरे होणार. हा मुखपुष्ठ वर सुद्धा आहे अशे अवस्थेत काय करायचे. मी देशमुकाना पूर्वी सांगितले होते कॉमन्सवर नोको चडू चित्र. एक सुजाव जर हा चित्र कॉमन्स वर delete झाले तर same नावाने लोकल विझर्डवर चदा यांनी चित्र दिसून येणार हे योग्य असेल ना? --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २३:१६, १ मार्च २०१७ (IST)Reply

नमस्कार,
१ -२ दिवस वाट पाहून मी चित्रकाम्यास कामी लावून हि संपादने एका रात्रीत पूर्ववत करून देईन तेव्हा कोणतीही इतर पर्यायी उपायोजना करण्याची गरज पडणार नाही. - राहुल देशमुख ०६:५२, २ मार्च २०१७ (IST)Reply
आपण देऊ केलेल्या सहकार्याबद्दल पूर्वीच आभार मानतो.--वि. नरसीकर (चर्चा) ०९:१२, २ मार्च २०१७ (IST)Reply

  काढले गेले आहेत आता @Rahuldeshmukh101: लोकल अपलोड विझर्डवर same नावाने चदा चित्र तर ते सारखं दिसेल असे वाटते --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:५०, ४ मार्च २०१७ (IST)Reply

कुशावर्त

कुशावर्त या लेखाची निर्मिती मी नवीन सदस्यांना नवीन लेखाची निर्मीती करण्यासाठी सहाय्य व्हावे म्हणून सहाय्य पानासाठी केलेली आहे. त्याचे दुवे अनेक ठिकाणी असू शकतात. त्यामुळे या पानाला अन्य लेखनावाकडे स्थानांतरीत/पुनर्निर्देशित करू नये.

सहाय्य:नवीन लेख कसा लिहावा/पहिली पायरी हे पाहावे. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) १९:४७, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

क्षमा असावी हि गडबड लक्षात नाही आली थोड्याच वेळात दुरुस्त करतो.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १९:५३, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply
कुशावर्त लेखाहीतासही स्थानांतरीत झाला होता त्यास पुर्वस्थितीत आणून तुमच्या व्हर्शनला नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तो कितपत जमला आहे पहावे. अडचण आणखी शिल्लक असल्यास सांगावे. तसदी बद्दल क्षमस्व.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:०२, २७ फेब्रुवारी २०१७ (IST)Reply

मदत हवी(दालन)

सदर बनवून घ्याल तर खूप मेहरबानी होणार नाताळ लेखावर बनवा इथे विकिपीडिया:विकिप्रकल्प ख्रिश्चन धर्म/विशेष लेख १--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:४९, ५ मार्च २०१७ (IST)Reply

विकिपीडिया:नवी दालने पहावे
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:००, ५ मार्च २०१७ (IST)Reply

आता पहा जर गडबड असेल तर सांगा . तुमचे चर्चापान अरक्रिएव्ह करा खूप मजकूर आहे.--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:२४, ५ मार्च २०१७ (IST)Reply

इझी उदाहरण म्हणून दालन:मराठवाडा पहावे.

इंटर्नशीप

नमस्कार माहितगार,

विकिपीडिया:मराठी विकिप्रकल्प इंटर्नशीप हे पान केवळ इंटर्नशीप उपलब्ध असलेल्या मराठी विकिपीडिया वरील संधी सांगणारे पान असावे. ह्या पानावर अश्या कार्यक्रमात भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे अपेक्षित शिक्षण, कार्यकाळ, कामाचे स्वरूप आणि इतर काही माहिती द्यावी. विद्यार्थ्यांना प्रशस्ती पात्र आणि इतर काही गोष्टी विकिपीडिया तर्फे देण्यात येतील त्याचा उल्लेख करावा. इतर बाबी (प्रमाण पात्र देणारी संस्था आणि इतर वैगरे आपणस ठरवता येईल) त्याची चर्च्या करायची झाल्यास चावडीवर वैगरे करूयात पण ह्या पानास आवेदन मागवण्याची पान असेच स्वरूप असावे असे मला वाटते. ह्या साठी लागणाऱ्या इतर गोष्टी जसे प्रमाणपत्र, विकी टी शर्ट, बिल्ले, स्टिकर्स , प्रशिक्षण व्हिडीओ, खर्च वगरे साठी मी मदत करू शकेन.

धन्यवाद - राहुल देशमुख २०:३८, ५ मार्च २०१७ (IST)Reply

इंकॅरी

साहेब आपल्या अपलोड विझर्डचे काय झाले कदी त्याला उघडले जाणार? जर नाही उघडत तर मला file uploader right तर द्या कारण कॉमन्स तर आरोप टाकत आहे की हे नाही ते नाही त्यांचे license laundering माझे डोक्याबाहेर जात आहे. दुसऱ्यांनी कधी चित्र खिचले ते आता मी कसा सांगू त्यांनी माझे खूप चित्र तसेस करून काढायला आदेश दिली ज्याची गरज मुखपृष्ठसाठी चढवली होती --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:२३, ८ मार्च २०१७ (IST)Reply

टायवीन तुम्ही कॉमन्सवर 'त्या' फाईलला डिस्क्रीप्शन जोडले पण लायसन्स जोडलेले नाही. दुसऱ्या विकिपीडियावरून उदाहरणार्थ इंग्रजी विकिपीडियावरुन आणलेल्या cc फाईल्सचे लायसंसींग कसे करतात पाहून घ्या. डेरीव्हेटीव्ह वर्कसाठी लायसंन्सींग कसे करतात ते शोधा आणि मग लायसन्स लावा. याच सर्व प्रोसेस मराठी विकिपीडियावर सुद्धा करणे अपेक्षीत असणार आहेच मग सध्या कॉमन्सवरच शिकून घ्या काय काय करावे लागते ते.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १८:४८, ८ मार्च २०१७ (IST)Reply

मी विकिव्हर्सिटी वरून ते काढले परंतु आता ते फाईल नाही तिते काय करू कुटून अनु ते फाईल --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १८:५६, ८ मार्च २०१७ (IST)Reply

विकिव्हर्सिटीचा हा डिलिशन लॉग पहा आणि मूळ फाईल त्यात दिसते का आणि कुणी आणि का वगळली पहा त्यांच्याशी संपर्क करुन विचारावे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १९:०४, ८ मार्च २०१७ (IST)Reply

सहकार्य आणि आपला वेळ दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्ही महिलांवर लेख सांगितली मी सर्वात धन्य स्त्रीवर लेख लिहिला ते पहा व काय चुकले असेल तर सांगा --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १९:३२, ८ मार्च २०१७ (IST)Reply

महिला संपादनेथॉन २०१७

आज झालेल्या संपादनांत वेगळा वर्ग टाकावा काय? जसे- २०१७ महिला संपादनेथॉनमधील लेख वगैरे.--वि. नरसीकर (चर्चा) १६:२१, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply

होय टाकणे चांगले, पण मला वाटते त्यातल्या त्यात लेखाच्या चर्चा पानावर मथळा साचा बनवून असे वर्ग टाकता आल्यास अधिक चांगले, म्हणजे लेखात तळाची अधिक जागाही जाणार नाही.
धन्यवाद माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:३३, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply

मी जसा मारिया, येशूची आई लेखात केला आहे तसा चालणार ना?--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला

"...ज्याला एखाद्या विषयाची संक्षिप्त आणि विश्वासार्ह माहिती हवी असेल असा माणूस कधी ना कधी ज्ञानकोशाची पाने चाळतो. अशा ज्ञानकोशांत साक्षेपी(संदर्भ असलेली काही विरुद्ध मते असल्यास, त्यांच्यासह), शक्य तिथे संदर्भ असलेली, वस्तुनिष्ठ आणि तटस्थपणे दिलेली माहिती मिळ्ते.
इथे वाचकांना भाषेचे सौंदर्य अपेक्षित नसते, तर निव्वळ ज्ञान आणि माहिती हवी असते. वाचकाचा दृष्टिकोन: आम्ही ज्ञानकोश मोजक्या तथ्यांसाठी आणि आकडेवारीसाठी वाचतो. येथे आम्हाला इतरांची परस्परविरोधी मते विशिष्ट संदर्भासहित मिळावीत. पण आमचे मन आणि विचार प्रभावित करण्याकरिता ज्ञानकोशांतील लेखकांचे मत त्यात मिसळू नका असा असतो. कोशांतील लेख वाचून वाचक आपले मत बनवतो.
सारे विश्वकोश, विश्वकोशाची विश्वासार्हता जपण्याकरिता केवळ वस्तुनिष्ठ लेखन करण्याचा संकेत पाळत असतात. त्यामुळे शब्दांचा(स्वतः जोडलेल्या विशेषणांचा) फुलोरा असलेले, स्वतःच दिलेला व्यक्तिगत दुजोरा देणारे, इत्यादी ललित लेखन किंवा ब्लॉग या स्वरूपातील लेखन विश्वकोशात नसते....
मला वाटते सर्वच लेखात असे साचे लेखाच्या चर्चा पानावर असावेत. विकिपीडीया ज्ञानकोश आहे आणि ज्ञानकोशीय तटस्थता पाळण्याच्या दृष्टीने विकिपीडियावर सहसा "सर्व स्त्रियांमध्ये तू अधिक धन्य आहेस" अशा उद्घोषणा टाळणे अपेक्षीत असते. आपण भारतीय लोक अनेक प्रकारच्या पुजांप्रमाणे व्यक्ति पुजक आहोत किंवा विरुद्ध टोकाला व्यक्तिलक्ष्य तर्कदोषाचे प्रदर्शन करतो; (मराठी विकिपीडियावर इंग्रजी अथवा हिंदी विकिपीडियाप्रमाणे आपण लगेच सक्ती टाळतो) पण तरीही ज्ञानकोशीय लेख साक्षेपी आणि तटस्थ असणे आणि काळाच्या ओघात सदस्यांनी वर उल्लेख केलेली ज्ञानकोशीय तटस्थता आत्मसात करणे ज्ञानकोश म्हणून मराठी विकिपीडियालाही अभिप्रेत आहे.
सहकार्यासाठी आभार.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:५०, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply

जर मला काई म्हणाले असेल तर मला काही गोष्टी समजली नाही मी असा नाही बोलत कि सेम साचा परंतु असास साचा म्हणत होतू --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:०३, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply

तसाच साचा लावायला हरकत नाही पण लेखाच्या चर्चा पानावर लावल्यास अधिक बरे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १७:०५, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply
आपण हा पूर्वी केलेला साचा छानच आहे. पण नवागतांना चर्चापान बघणे कितपत अवगत राहील याबद्दल मी जरा साशंकच आहे.हा चर्चा पानावर लावल्यावर, सोबतच, मुख्य लेखात 'या लेखाचे चर्चापान बघा' असा काहीसा साचा लावणे योग्य राहील असे माझे मत आहे.बघा आपणांस पटते काय? ज्याप्रमाणे लघुपथाचा छोटा साचा असतो तद्वतच.--वि. नरसीकर (चर्चा) २०:२४, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply
लेख पानात बऱ्याच वेळा बरेच मथळा साचे आपण लावतो त्यामुळे चर्चा पानावर लावण्या बद्दल म्हटले पण दाखावा लपवा साचात लावल्यास लेखपानात लावण्यासही हरकत नसावी.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:२९, ९ मार्च २०१७ (IST)Reply
नमस्कार,
ह्या वर्षी महिला संपादनेथोन हि ८ ते ११ तारखे पर्यंत ठेवण्यात आली आहे आज पुण्यात तर उद्या मुंबईत हि दौड आठवड्याचे शेवटी असल्याने कदाचित अनावधानाने साइटनोट बदलवली गेली असे समजून मी पुनर्स्थापित करीत आहे. दुसरे काही कारण असल्यास पाहावे. धन्यवाद - राहुल देशमुख १५:३३, १० मार्च २०१७ (IST)Reply
सॉरी ते अनवधानानेच झाले. ११ तरखेपर्यंत आहे याकडे लक्ष गेले नव्हते. ८ मार्चला दोन दिवस होऊन गेले आहेत. साईट नोटीसपासून वाचकांच्या डोळ्याला आठवड्याभराचा आराम द्यावा असा विचार केला. परतवलेत ते ठिक केलेत अजून दोन एक दिवस थांबून काढूयात.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १८:२७, १० मार्च २०१७ (IST)Reply


लेख नाव बदलने बाबत विनंती

माहितगार सर, भीमराव रामजी आंबेडकर या लेखाचे नाव बाबासाहेब आंबेडकर असावे असे मला वाटते. “बाबासाहेब” ही डॉ. आंबेडकरांची उपाधी आहे परंतु भारतात आणि त्यातही मुख्यत्वे महाराष्ट्रात ही उपाधी त्यांच्या नावासारखी वापरली जाते. केवळ मराठी वा महाराष्ट्राचा विचार करता बहुतांश महाराष्ट्रीयन डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचा उल्लेख “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर” असाच करतात, महाराष्ट्रात त्यांना “भीमराव आंबेडकर” वा “भीमराव रामजी आंबेडकर” असे म्हणणारे व्यक्ती खूपच दुर्मिळ असतील. महाराष्ट्रात त्यांच्ये नाव दिलेल्या अनेक संस्था, विद्यापीठे, स्मारके, स्टेडीयम, पुरस्कार इत्यांदीत त्यांचे नाव “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर .....” असेच आढळते, भीमराव शब्द सहसा त्यात वापरतच नाहीत. उदा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ लोणेरे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपुर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडीयम बारामती, बार्टी यात त्यांचा उल्लेख बाबासाहेब असाच आहे. जब्बार पटेल यांनी १९९८-०२ मध्ये डॉ. आंबेडकरांवर बनवलेल्या प्रसिद्ध चित्रपटाचे नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असेच आहे. त्यांच्यावरील निघालेल्या अनेक मराठी चित्रपटाचे नाव सुद्धा बाबासाहेब नावावर आहे, जसे युगपुरुष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. डॉ. आंबेडकरांच्या जीवनावर, कार्यावर व तत्त्वज्ञानावर अनेक पुस्तके प्रकाशित आहेत त्यात बहुतांशी "बाबासाहेब" या नावाचे वा उल्लेखाचे शिर्षके आहेत तर मराठी पुस्तकांची बहुतेक सारीच शिर्षके ही *बाबासाहेब* याच उल्लेखाची असतात. महाराष्ट्र सरकारने त्यांचे लिखित साहित्य प्रकाशित केले, त्याचेही नाव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : लेखण आणि भाषणे असेच आहे. त्यांच्या हयातीत १९५४ मध्ये प्रकाशित झालेले त्यांचे ले. धनंजय कीरकृत जीवनचरित्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहे. डॉ. आंबेडकर यांची १२५ वी आंबेडकर जयंती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्रात साजरी केली तेव्हा तेथेही त्यांचा उल्लेच “भीमराव रामजी आंबेडकर” असा नसून “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर” असा होता. जरी डॉ. आंबेडकर मूळ नाव “भीमराव आंबेडकर” असले तरी महाराष्ट्रीयन जनता त्यांना “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर” नावाने संबोधिते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची डॉक्टर ही उपाधी/पदवी लेख शिर्षकात समाविष्ठ न करता केवळ बाबासाहेब आंबेडकर असे मराठी विकि लेखशिर्षक असावे असे मला वाटते. मराठी विकित मोहनदास करमचंद गांधी यांचे महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांचे लोकमान्य टिळक असे लेखशिर्षक आहेत, तसेच भीमराव रामजी आंबेडकर यांचे बाबासाहेब आंबेडकर असे असावे. महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक या उपाधी नावाप्रमाणेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे उपाधी नाव सुद्धा भारतभर व महाराष्ट्रभर खूप प्रसिद्ध आहे. कृपया, शिर्षक बदलण्याबाबत विचार करावा ही नम्र विनंती.

@अभय नातू:, @:, @संतोष दहिवळ:, @V.narsikar:, @Salveramprasad: कृपया, तुम्हीही आपले मत व्यक्त करा. संदेश हिवाळे (चर्चा) १९:३९, ११ मार्च २०१७ (IST)Reply


सध्याच्या वाकवलेल्या पद्धतीनुसार तुम्ही तसे नक्कीच करु शकता कारण मूळचा नियम इतरांनी बिनधास्त वाकवला आहे, तेव्हा केवळ तुम्हाला थांबवण्याचे प्रयोजन शिल्लक रहात नाही. खालील परिच्छेद वाचला नाहीत तरीही चालू शकेल- कुठून विचारावयास गेलो असे होऊ नये :). फक्त माझे वेगळे मत वाचण्यास उत्सुक असाल - जे कि टिकात्मक असेल तर खालील परिच्छेद वाचावा अन्यथा नको.
मी तुमचे विचार बदलण्यासाठी अथवा मी कोणत्याही आकसाने लिहित नाही, इतर व्यक्तिनामांच्या शीर्षकांबद्दल मराठी विकिपीडियावर पुर्वीच मोठा वाद होऊन गेला आहे. विकिपीडिया सर्वसाधारण वेबसाईट नाही ज्ञानकोश आहे. ज्ञानकोशातील लेख साक्षेपी म्हणजे ससंदर्भ टिकेसहीतही असणे अपेक्षीत असते. सर्वसाधारण भारतीय मानसिकता अतीव व्यक्तिपूजेची आहे (किंवा अतीव व्यक्तिद्वेषाची) आणि म्हणून विकिपीडियावरील लेखकांकडून केवळ व्यक्तिपूजक लेखन होऊ नये, साक्षेपी टिकेस वाव ठेवणारी ज्ञानकोशीय संस्कृती जपली जावी म्हणून मूलत: संकेत नाव पूर्ण कोणत्याही पदवी शिवाय लिहिण्याचा होता. पण भावना तर्काला मात देते तसे मागील वादात तर्काला मात देऊन वाट मोकळी करुन घेतली गेली आहे. यात विकिपीडियाचे ज्ञानकोश म्हणून वेगळे असणे हरले आहे. विकिपीडियाच्या विश्वासार्हतेवर इतर अनेक कारणांनी प्रश्न चिन्हे लोक लावतात त्यात ज्ञानकोश म्हणून विकिपीडियाच्या विश्वासार्हतेवर हे वाढवलेले प्रश्नचिन्ह आहे.
अवांतर वैचारीक: माझी हि मते पटलीच पाहीजेत असे काही नाही. (जेव्हा व्यक्तिपूजा थांबवली जाऊ शकत नाही -तेव्हा विचार-शब्दपूजा थांबवली जाऊ शकत नाही, ग्रंथातील शब्दपूजेने भारतीय संस्कृतीत विषमतेचे बीज रोवल्याचा इतिहास अजून पूर्ण मिटलेला सुद्धा नाही-व्यक्तिपूजा थांबवली जाऊ शकत नाही तेव्हा मुर्तीपूजा करणे मी व्यक्तिश: श्रेयस्कर समजतो लोक मुर्ती पूजा करताना कालसुसंगत नसलेले विचार विसरण्याचे/त्यागण्याचे/दुर्लक्क्षण्याचे स्वातंत्र्य मुर्ती पुजेत मिळते ते स्वातंत्र्य व्यक्तिपुजेत मिळत नाही )
हे वाचले म्हणजे तुम्ही तुमचे मत बदलावे असा आग्रह नाही. आपल्या पुढी संपादनांना शुभेच्छा
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २१:१४, ११ मार्च २०१७ (IST)Reply

धन्यवाद सर..! माझी इच्छा केवळ बाबासाहेब आंबेडकर अशा शिर्षकाची होती, भारतरत्न डॉ. हे नको होते.

तुमचे म्हणणे योग्य आहे. विकित व्यक्तिपूजा व्हायला नको. लेखक हा नेहमी निपक्ष असावा. मी नेहमी निपक्ष राहण्याचाच प्पयत्न करेन. मराठी विकिची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे. संदेश हिवाळे (चर्चा) २३:१९, ११ मार्च २०१७ (IST)Reply

माझे मत आहे की लेख भीमराव रामजी आंबेडकर नावाने असावा. तरीही बदलण्यास खास हरकत नाही.
बाकी विकिवर व्यक्तिपूजा होऊ नये यात १००% एकमत!
अभय नातू (चर्चा) ००:११, १३ मार्च २०१७ (IST)Reply
मला असे वाटते कि आपण केलेल्या विकी नियमांचे पालन करावयास हवे. नियमा प्रेमाणे अभय म्हणतो त्याला अनुमोदन पण संदेशाचे पण म्हणणे योग्य आहे तेव्हा दोन्ही गोष्टी साध्य करण्याच्या अनुषंगाने आपण "भीमराव रामजी आंबेडकर नावाने " लेख लिहावा आणि त्याला "बाबासाहेब आंबेडकर " नावावरून पुनर्निदेशन द्यावे ह्याने एकीकडे विकी नियमांचे पालन पण होईल आणि दुसरीकडे वाचकांना लेख शोधणे सोपे पण जाईल हेच इतरही लेखांना लागू करावे जसे महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक इत्यादी. - राहुल देशमुख ०७:२८, १३ मार्च २०१७ (IST)Reply

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश यातील भारताच्या नकाशा दिलाय पण त्यात मध्य प्रदेश चे स्थान दिसत नाही, मी सुधार करण्याचा प्रयत्न केला पण जमले नाही. कृपया तुम्ही पहा. संदेश हिवाळे (चर्चा) ०८:२०, १३ मार्च २०१७ (IST) संदेश हिवाळे (चर्चा) ०८:२०, १३ मार्च २०१७ (IST)Reply

Admin bot

एकगठ्ठा पाने वगळण्यासाठी Admin bot ही वापरता येतो. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) १६:४१, १५ मार्च २०१७ (IST)Reply

पुढे लागणार आहे. कुहे मिळतो तो.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:४४, १५ मार्च २०१७ (IST)Reply
बहुदा मेटावर जाऊन Adminला तो right मिळवता येतो. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) १६:५३, १५ मार्च २०१७ (IST)Reply
बघु पुढच्या लेव्हलवर तसेच काही करावे लागेल.
सध्याही एकगठ्ठा पाने वगळता येतात पण त्यात जुन्या पानांचा समावेश नाही.
धन्यवाद
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:५७, १५ मार्च २०१७ (IST)Reply

Bot flag

Please remove the bot flag from my account, since I'm not a bot. Thanks, Nemo bis (चर्चा) ००:१८, २३ मार्च २०१७ (IST)Reply

नमस्कार ! महाराष्ट्रातील लोककला याच्या अंतर्गतच महाराष्ट्रातील लोकसंगीत अशी संकल्पना समाविष्ट करणे उपयुक्त वाटते आहे. तसा बदल करण्याचा प्रयत्न करते, तरीही अनुभवी सदस्य म्हणून तुम्हीही काही सुधारणा हवी असेल तर कृपया करून घ्या.आर्या जोशी (चर्चा)

चैत्रगौरी

चैत्रगौरी आणि चैत्रांगण हे दोन स्वतंत्र लेख नको असे वाटते. चैत्रगौरी याचाच एक भाग म्हणजे चैत्रांगण. आपण चैत्रांगण हा लेख कृपया चैत्रगौर / चैत्रगौरी या लेखात समाविष्ट करून द्यावा. आर्या जोशी (चर्चा)

@आर्या जोशी:

केले आहे, अर्थात विभाग रचना आणि मजकुर एकत्रिकरण तपासून सुयोग्य बदल करुन घ्यावेत.
आपल्या सवडी प्रमाणे गौरी (निःसंदिग्धीकरण) या निःसंदिग्धीकरण पानावरील क्रम तपासून सुयोग्य सुधारणा कराव्यात हि विनंती.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:५२, ३१ मार्च २०१७ (IST)Reply

अव्यवस्थित पानांची पुनर्स्थापना

Mahitgar,

तुम्ही काही पाने पुनर्स्थापित केलेली पाहिली. ते करीत असतानाची नोंदही पाहिली. नवीन लेखकांनी केलेल्या संपादनांना वेळ देण्यास हरकत नाही परंतु ती व्यवस्थित होतील याची हमी काय आहे? मराठी गौरवदिनी तयार झालेले अनेक लेख अजूनही तसेच पडून आहेत. अशा पानांना आळा बसला नाही किंवा त्यांत योग्य ते बदल झाले नाहीत तर विकिपीडिया वाचणाऱ्यांचा विरस होणे साहजिक आहे. या लेखांत मी जमेल तसे बदल करीत आहे पण एकट्याने हे करणे अशक्य आहे. काही विषयांत मला अधिक माहिती नसल्याने ते मला करणे शक्यही नाही. तरी यावर उपाय सुचवावा.

नवीन संपादकांना आपण खचितच प्रोत्साहन दिले पाहिजे. त्यासाठी दोन/तीन गोष्टी सुचतात -

१. कार्यशाळांमध्ये तयार झालेल्या लेखांना विशिष्ट वर्ग द्यावा (जसे मराठी गौरवदिनी केले होते तसे) म्हणजे इतरांच्या लक्षात येईल की या लेखांना थोडा अवधी दिले पाहिजे.

२. अशा लेखांना विशिष्ट साचा लावावा, जेणे करून हेच अधिक स्पष्ट होईल.

३. कार्यशाळेसाठी एक पान तयार करावे व नवीन लेख त्याची उपपाने करावीत म्हणजे मजकूर जाणार नाही आणि तो सुधारण्यास संधी मिळेल. इतकेच नव्हे तर असे सगळे लेख सुलभपणे सापडतील सुद्धा.

३.१ अलीकडच्या कार्यशाळेतील पाने मी वगळणे सोडून धूळपाटीची उपपाने केली आहेत, असेच काहीसे.

हे दोन्ही/तिन्ही उपाय (नवीन) संपादकांनी स्वतःही करण्यास हरकत नाही. ते न जमल्यास कार्यशाळांनतर त्या दिवशी तयार झालेल्या लेखांवर सांगकाम्याही फिरवता येईल.

किंबहुना वरील गोष्टी फक्त कार्यशाळांतूनच नाही तर सगळ्याच नवीन संपादकांना सुचवाव्यात असे वाटते.

तोपर्यंत अशा पानांवर त्वरित सुधारणा करणे हे आपल्या (विकिपीडियाच्या) हिताचे आहे असे वाटते.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) १०:१६, ८ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

Phabricator

सर,

हा दुवा पहा व जर काही चुकले असेल तर सांगा --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १२:४३, २० एप्रिल २०१७ (IST)Reply

डिअर टायवीन,
आपल्या तारुण्यसुलभ उत्साहा बद्दल आदर आहे. तरीपण मराठी विकिपीडिया एक खूप सावकाश निर्णय घेणारी कम्यूनिटी आहे. सोशल मिडीया बद्दल अद्याप कसलाही निर्णय झालेला नाही आणि प्रचालक किंवा ब्यूरोक्रॅटनी कोणताही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.
प्रत्येकजण आपापल्या जबाबदारीवर मराठी विकिपीडिया लेखाचे दुवे सोशल मिडीयावर देण्यास मुक्त आहेच. महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतीक बाजूंच्या संवेदनशीलता विरूद्ध बाजूस विकिपीडियचे स्वरूप इत्यादी बाबींचे बारकावे बघता मराठी विकिपीडियावरील लेख सोशल मिडीयावर डायरेक्ट कनेक्ट करणे मागच्या वेळी नाकारले होते. याही वेळी मी डायरेक्ट सोशल मिडीया कनेक्टीव्हीटीच्या बाजूने नाही.
मराठी विकिपीडियाच्या प्रसारार्थ राज्य मराठी विकास संस्था आणि CIS A2k चे फिल्डवर्क चालू असताना सोशलमिडीयाच्या माध्यमातून/कारणान्वये मराठी विकिपीडियाबद्दल गंभीर राजकीय सामाजिक किंवा सांस्कृतिक वाद उपस्थित होणे फिल्डवर काम करणाऱ्यांसाठी त्रास दायक ठरू शकते. किमान असे कोणतेही काम मराठी विकिपीडियाचा अनुभव नसलेल्या इंपल्सीव्ह व्यक्तिंच्या हाती असू नये.
इन एनी केस सोशल मिडीयाची ॲडमिनिस्ट्रेटरशीप ही एखाद्या जाणत्या अनुभवी मराठी विकिपीडियन ने करावयास हवी, आपण म्हणजे टायवेन गोंसाल्वीस यासाठी सुयोग्य उमेदवार ठरता असे वाटत नाही; कारण माझ्या व्यक्तिगत मतानुसार आपला स्वभाव इंपल्सीव्ह आहे आणि सामाजिक सांस्कृतीक आणि राजकीय बारकाव्यांबद्दल आपण पुरेसे अद्याप परिपक्व नाही आहात, काही सामाजिक सांस्कृतिक अथवा राजकीय वाद झाल्यास आपण सामोरे जाण्यास कितपत सक्षम आहात या बद्दल मला व्यक्तिश: शंका वाटते; त्या शिवाय विकिपीडियावर लिहिण्याचा अनुभव काही महिने किंवा वर्षांभरापेक्षा अधिक नाही त्यामुळे मराठी विकिपीडियाच्या अधिकृत सोशल मिडीयाची जबाबदारी आपण घेऊ नये आणि इतरांनी आपणास देऊ नये असे माझे व्यक्तिगत आणि स्पष्ट मत आहे.
आपण व्यक्तिगत पातळीवर सोशल मिडीयावर जे चांगले काम करु इच्छिता त्यासाठी आमच्या सदिच्छा सदैव आपल्या पाठीशी आहेत.
मराठी विकिपीडियावरून डायरेक्ट कनेक्टीव्हीटी देण्याचे माझे मन नाही तरीपण आपण अभय नातूंशी स्वतंत्र चर्चा करू शकता.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:२२, २० एप्रिल २०१७ (IST)Reply

सर काही अडथळा निर्माण होतील परंतु मी असे सांगत नाही की मी अडमिंशिप घेणार परंतु जे काय माझ्यानी होणार ते मी करणार. अपण्यास स्वतंत्र आहे सोसिअल मेडिया चालवण्यास राजकीय शासन व सरकार मराठी विकिपीडियाला समर्थन का नाही देत. आपल्या सोसिअल नेटवर्क पोलिसी मराठी विकिपीडियाचे लोक का नाही बनू शकतात?.

तुम्ही जर अन्य विकिपीडिया सोसिअल मीडिया पाहिले असेल तर तेही एकावर निर्भर नाही. सर्व community आपले मत देतात आणि मग ते पोस्ट होते. याकरिता काही ग्रुप बनून डिस्कस करू शकतो तुम्ही मार्गदर्शन देईल ही तर मला विश्वास आहे. अपण्यास कितीतरी लोक सक्रिय आहे. जर एक दिवशी एक टॉपिक पोस्ट केले तरीही काही अर्थ बनेल.

निर्णय सर्वांचा असेल तर आपण खूप काही करू शकते. आपले देशात सोसिअल मीडिया काँनेक्टिव्हिटी ऑफ गोवेरमेन्ट कमी आहे ते आपल्याला कसे समर्थन देणार. त्यांचे स्वतःचे खाते अधिकृत नाही तर ते आपल्याला ही पुढे जायला देणार नाही. जर मी चुकलू असेल तर सांगा.. @अभय नातू: तुमचे काय मत आहे?..--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:१४, २० एप्रिल २०१७ (IST)Reply

माझी मते

१. मराठी विकिपीडियास अधिकृत सोशल मीडिया खाते असणे लाभदायक आहे. याचे फायदे अनेक आहेत. सविस्तर विवरण करणे आवश्यक नाही पण लागल्यास येथील अनेक सदस्य ते देऊ शकतील.

१.१ अधिकृत मुद्दाम तिरके लिहिले आहे. कोणतीही संस्था (विकिमीडिया फाउंडेशन, भारतातील चॅप्टर, इ.) किंवा सरकार (महाराष्ट्र शासन, भाषा संचालनालय), इ. अशा खात्यास अधिकृत करणार नाहीत. त्यांनी तसे करूही नये असे माझे मत.

२. असे खाते मराठी विकिपीडिया समाजाचे असावे. एका व्यक्तीचे असू नये.

२.२ असे करण्यासाठी अनेक उपाय आहेत, सोशल मीडिया कंपनीशी संपर्क साधून अशा खात्याचा पासवर्ड दुहेरी करता येतो. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना हा कंट्रोल द्या. इतर प्रकल्पांनी हे कसे राबवले आहे याचाही अभ्यास करावा.

३. अशा खात्यातून काय प्रकाशित व्हावे याचे संकेत लिखित पाहिजेत. हे संकेत कटाक्षाने पाळले जावे (उदा. राजकीय टीका/टिप्पणी करू नये, जातीयवादी मजकूर लिहू नये, दिवसातून अधिकतम १ (किंवा २, किंवा ५...एक विवक्षित संख्या) वेळा मजकूर प्रकाशित व्हावा, इ.)

४. हे खाते २-३ पेक्षा अधिक व्यक्तींनी चालवू नये (मजकूर घालण्यासाठी) म्हणजे गोंधळ निर्माण होत नाही.

आशा आहे इतरही सदस्य यावर त्यांचेी मते देतील. यासाठी हा मुद्दा चावडीवर न्यावा.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) १९:२०, २० एप्रिल २०१७ (IST)Reply

@अभय नातू:विकिपीडिया:चावडी/सोशल मीडिया पाहावे --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १९:५७, २० एप्रिल २०१७ (IST)Reply

मदत

सर, सदस्य:Tiven2240/welcome2017 इथे एक पराग्राफ तुम्ही translate करा, इतर माहिती मध्ये काही अजून add करायचे असेल तर करा. जर ग्रामर चुकले असेल तर ते नीट करा. मदतीसाठी धन्यवाद --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १०:४९, २१ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

आपला साचा अभ्यासून त्यातील काही स्वागत साचात अपडेट करता आले तर बघेन. आभार आणि शुभेच्छा.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ११:०९, २१ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

सर जसे तुमचे लिंकचेकिंग झाले की साचा सुरक्षीत करा. फक्त साचा:Mp-social-media यात काही कामे करायचे आहे म्हणून सुरक्षित करू नये --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:५७, २१ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

मुख्य साचा:स्वागतच सध्या तुमच्या याच्यातल्या चांगल्या गोष्टी घेऊन आवश्यक तेवढा अपडेट करेन. तुमचे साचे तुमच्या स्वत:च्या ट्रायल एरर साठी राहू द्या.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:०१, २१ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

मी मुखपृष्ठच्या डिझाईनवर ते बनवले आहे. स्वागत साचा व मथळा दोनी रंगीन तरिकेत आहे. ते दोनी तसेस असले तर चांगले दिसतील एक नवीन एक वेगळे असले की मग ते बरोबर नाही दिसणार. रंगात बदल केली किव्हा मजकुरात केली ते चालेल परंतु डिझाईन सेम राहावी --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १६:१२, २१ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

15 वर्ष

मराठी विकिपीडिया आपले १५वे वर्षात जाणार आहे. याकरिता काही प्लॅन आहे? @अभय नातू: काही नवीन योजना? पूर्वी प्लॅन केले की मग नंतर घाई नाही होणार --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २२:४५, २६ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

Templates / notices and wordings

I noticed one thing that the templates on EN WP are targeted to anonymous readers. While those on MR WP are targeted to writers. We implicitly assume that the person reading the notice will edit the article. While we should encourage everyone to contribute, the first job of the template / notice should be to make the reader aware of the problem in the article. I made a small change in साचा:बदल. I will continue doing this whenever I observe. Just wanted to highlight this.

PS. Even साचा:विस्तार can be changed. We should first let the reader know that the article is incomplete and may need additional content, before inviting them to contribute.

Your thoughts? - प्रबोध (चर्चा) ००:००, २७ एप्रिल २०१७ (IST)Reply

हॅपी बिर्थडे मराठी विकिपीडिया

 --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला २०:५०, १ मे २०१७ (IST)Reply

मार्च २०१७ बाबत शुभेच्छा

 
नमस्कार Mahitgar,

विकिपीडियाने मार्च २०१७ च्या आकडे प्रकाशन केले आहे. त्यातील सर्वाधिक सक्रिय विकिपीडिया मराठी विकिपीडियामध्ये जगभरातील १७ व्या क्रमांकावर आहे.

या आकडेवारीत आपण मराठी विकिपीडियाचे सहावे सर्वात सक्रिय विकिपीडियाचे सदस्य आहात.पूर्ण यादी इथे पहा

आम्ही मराठी विकिपीडियावर केलेल्या आपल्या प्रयत्नांचे अभिनंदन करतो आणि भविष्यात आणखी पुढे चालू ठेवण्यासाठी उत्सुकता दाखवतो.

 


आपल्या योगदानाबद्दल धान्यवाद.


आपला शुभचिंतक,

टायवीन

--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १४:४६, ३ मे २०१७ (IST)Reply

अधोलेखन मजकूर

अधोलेखन मजकूर

हे कशासाठी वापरतात ?

जय भीम या लेखाच्या सुरूवातील अभय नातूंनी हा साचा लावला आहे. कृपया मार्गदर्शन करा. --संदेश हिवाळेचर्चा १६:३०, २५ मे २०१७ (IST) --संदेश हिवाळेचर्चा १६:३०, २५ मे २०१७ (IST)Reply

मराठी विकिपीडिया व्हॉट्सॲप ग्रुप

--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १७:५०, ५ जून २०१७ (IST)Reply

अनब्लॉक बाबत विनंती

माहीतगार सर व @अभय नातू: सर, माझे इंग्रजी विकिपिडीयावरील खाते अनेक महिन्यांपासून ब्लॉक आहे, कृपया ते अनब्लॉक करण्यासाठी मदत करा.

मी तेव्हा नवीन होतो व मला विकिपिडीयाचे कोणतेही नियम माहिती नव्हते, त्यामुळे माझ्याकडून डिस्टर्बिंग इडिटींग होत गेल्या व मला ब्लॉक करून टाकले. मी एकदा अनब्लॉक साठी प्रयत्न केला होता, पण यश आले नाही. यापुढे माझ्याकडून इंग्रजी विकिपिडीयात चूका होणार नाही, कारण सर्वसाधारण का होईना मला विकि बद्दल माहिती आहे. कृपया, मला अनब्लॉक साठी मदत करा. --संदेश हिवाळेचर्चा १०:०५, १३ जुलै २०१७ (IST) --संदेश हिवाळेचर्चा १०:०५, १३ जुलै २०१७ (IST)Reply

नक्कीच !!
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १०:०८, १३ जुलै २०१७ (IST)Reply

धन्यवाद सर. --संदेश हिवाळेचर्चा १०:२१, १३ जुलै २०१७ (IST)Reply

संदेश,
मी मदत करेन.
इंग्लिश विकिपीडियावर ब्लॉकिंग, इ.चे नियम कडक आहेत. अनब्लॉक करण्यासाठी काय करावे लागते याची माहिती आपण एखाद्या प्रचालकाकडून घेतलीत का?
किमानपक्षी ब्लॉक करण्याची जी कारणे होती त्यांबद्दल स्पष्टीकरण लागेल तर ते तयार ठेवावे. याशिवाय तुमचे इतर विकिप्रकल्पांवरील काम (मराठी विकिपीडिया, कॉमन्स, इ.) दाखवावे व तेथे उद्भवलेले कॉन्फ्लिक्ट तुम्ही कसे हाताळले याचीही उदाहरणे द्यावीत. याजोगे अनब्लॉकिंगची विनंती अधिक सहानुभूतिपूर्वक पाहिली जाईल.
अभय नातू (चर्चा) २१:४८, १३ जुलै २०१७ (IST)Reply

अनब्लॉक करण्यासाठी काय करावे लागते याची माहिती मी कोणत्याही प्रचालकाकडून घेतलेली नाही, एकदा फक्त अनब्लॉक करण्यासाठी विनंती केली होती व त्यात पूर्वी झालेल्या चूका परत न करण्याचे मी सांगितले होते. --संदेश हिवाळेचर्चा ०९:२५, १४ जुलै २०१७ (IST)Reply

त्यांची सुरवातीची संपादने मोबाईलवरून होती. चर्चा पानावर आलेले संदेश मोबाईल वरून संपादन करणाऱ्या नवागत संपादकांना चटकन लक्षात येणे कठीण जाते आणि कम्यूनीकेशन गॅप तयार होऊन गैरसमज वाढतात तसे काहीसे संदेशच्या बाबतीत झाले असावे असे वाटते. असो, तीन-चार तरी ॲडमीन्सची समजूत पटवावी लागेल असे दिसते म्हणून जरा अवधी लागेल पण अशक्य नसावे. मी पहिली चर्चा Yamla यांच्याशी सुरु केली आहे प्रतिसादाची वाट पहातो आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २२:३४, १३ जुलै २०१७ (IST)Reply
@संदेश हिवाळे: सर, Yamla नावाच्या ॲडमीनच्या चर्चा पानावर केलेली चर्चा वाचली असेलच. sandesh hiwale या खात्यावरुन तुमचे तिथले शेवटचे संपादन २४ मार्चचे झाले आहे त्या नंतर ६ महिन्यानी म्हणजे साधारणत: ऑक्टोबर महिन्यात विनंती पुन्हा टाकता येईल असे दिसते. तो पर्यंत तुम्हाला तुमच्या चर्चा पानावर विवीध लेखात हवे असलेले बदल नोंदवून त्यातील कोणते बदल तेथिल नियमात बसतात याची पृच्छा करुन योग्य बदल करण्यास इतर सदस्य मदत करु शकतील नाही असे नाही. पण त्याही पुर्वी इंग्रजी विकिपीडियावरील लोकांच्या अपेक्षांबाबत मी काही टिपा देईन म्हणजे तुम्हाला तेच अडथळे पुन्हा येणार नाहीत. शुभेच्छा
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ०९:०२, १४ जुलै २०१७ (IST)Reply

तुमचा Yamla च्या चर्चा पानावरील संदेश वाचलाय, धन्यवाद! --संदेश हिवाळेचर्चा ०९:२५, १४ जुलै २०१७ (IST)Reply

सर, अनब्लॉक बाबत काय झाले?

--संदेश हिवाळेचर्चा ११:२३, १९ ऑगस्ट २०१७ (IST)Reply

चित्रपटाचे पोस्टर टाकणे

सर, मला रमाबाई भिमराव आंबेडकर (रमाई) (चित्रपट) या लेखात [६] या लिंक मधील त्याचे पोस्टर टाकायचे होते, कसे टाकता येईल? या चित्रपटाचे पोस्टर कॉमन्सवर ही चढवता येईल का? --संदेश हिवाळेचर्चा ११:२०, १९ ऑगस्ट २०१७ (IST)Reply

OTRS

माहितगर सर मी OTRS volunteering करू शकेल का?.-- टायवीन२२४०💬💌🍻 १६:३३, २५ सप्टेंबर २०१७ (IST)Reply

हे कॉमन्सवरच्या सदस्यांनी ठरवायचे नाही का ? मला वाटते अनुभवासाठी थोडे काम करुन बघणे चांगले, पण avoid tricky decesion areas कारण कॉपीराईट बद्दल तुमची माहिती अद्याप बरीच कमी आहे.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १६:४४, २५ सप्टेंबर २०१७ (IST)Reply
हो OTRS करीता मी कंमोंसवर भरपूर अनुभव घेतले आहे ! जर जमले नाही तर सोडून देणार परंतु मराठी विकिपीडिया करिता त्याचे अनुभव सुद्धा घेतले पाहिजे त्याने पुढे काही ठिकाणी काम येतील असे वाटते. परंतु यात मराठी नाही?
आपण लॉ कॉलेजेस मध्ये वर्कशॉप्स झाल्या नंतर मराठीसाठी चालू करू. तुम्ही सध्या जनरल अनुभव घ्या. आणि मग मुंबईच्या लॉ कॉलेज मध्ये वर्कशॉप्स घ्या म्हणजे तुमची कॉपीराईट लॉची माहिती वाढेल. तुमची सध्याची कॉपीराईट लॉची माहिती पुरेशी नाही. पण कॉमन्सच्या OTRS ने जराचा अनुभव येण्यास मदत होईल.
माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा)
मी OTRS करीता अर्ज दाखल केला आहे. https://meta.wikimedia.org/wiki/OTRS/Volunteering#Tiven2240 धन्यवाद --

टायवीन२२४०💬💌🍻 १३:४४, २६ सप्टेंबर २०१७ (IST)Reply

Volunteer heads-up

 

Hi, in the past, you had expressed interest to maintain विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद. Thank you!

Having all the feedback on a single, centralized place like mw:VisualEditor/Feedback mainly means getting faster, more frequent replies and more attention from a higher number of people, including the people who are building the software. It also means chances are high, that editors will find that someone else has already written there about the issues or requests they wanted to post. Maintaining a local page instead can be cumbersome: it needs to be checked frequently in case someone reports urgent issues. Old threads need to be archived from time to time. Off-topic comments should be removed to keep readability. Feedback left there is sometimes not easily understandable or actionable at all.

After 2 years, we are revisiting decisions about local feedback pages. Please see विकिपीडिया:यथादृश्यसंपादक/प्रतिसाद#Feedback_centralisation_heads-up. Looking forward to hearing from you there. Best, Elitre (WMF) (चर्चा) २१:१३, १० ऑक्टोबर २०१७ (IST)Reply

Blocking of user:Chinmayisk

Hi Mahitgar, can you please give me some more details about this block? Thank you. --Vituzzu (चर्चा) ००:५६, १४ ऑक्टोबर २०१७ (IST)Reply

I have to point again your attention to this problem. I'm not inclined to take any action before your reply but, if needed, I'll have to. --Vituzzu (चर्चा) २२:५५, १४ ऑक्टोबर २०१७ (IST)Reply
Where are you man ? You have been replied in detail on your meta talk page.
Mahitgar (चर्चा) १०:२९, १५ ऑक्टोबर २०१७ (IST)Reply
Can you please comment at m:Stewards'_noticeboard#Emergency_help_from_Steward? Speaking frankly I am inclined to accept the request in order to start a vote of local vote of confidence. --Vituzzu (चर्चा) ००:०२, १ नोव्हेंबर २०१७ (IST)Reply

प्रस्ताव उडवणे

नमस्कार,

तुमचे अलीकडील संपादन पाहिले. चावडीवरील ध्येय आणि धोरणे या विषयाखाली मांडलेला प्रस्ताव तुम्ही चर्चा न करता परस्पर उडवलात. असे करणे हे बरोबर नाही. तुमचा त्या प्रस्तावास विरोध असेल तर त्याला विरोधी मत द्यावे.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) १७:४५, ३१ ऑक्टोबर २०१७ (IST)Reply

विकिपीडिया आशियाई महिना २०१७: सहभागी होण्यासाठी आमंत्रण

 

नमस्कार! गेल्या तीन वर्षांपासून, मराठी विकिपीडियावर विकिपीडिया आशियाई महिना (WAM) असे कार्यक्रम आयोजित केला जाते. हा कार्यक्रम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशस्वी असते, विविध विकिपीडिया प्रकल्पात शेकडो संपादकानीं आशियायी विषयांवर हजारो लेख तयार करतात.

मी तुम्हाला विकिपीडिया आशियाई महिना २०१७ साठी सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित करू इच्छितो, जे पुन्हा एकदा नोव्हेंबर महिन्यापासून चालते.सदस्य आशियायी-संबंधित सामग्रीबद्दल नवीन लेख तयार करतील जे किमान ३,००० बाइट आणि ३०० शब्दांची लांबी असेल हे लक्ष्य आहे. किमान (चार) लेख तयार करणारे संपादक विकिपीडिया आशियाई महिना पोस्टकार्ड प्राप्त करतील.

आपल्याला स्वारस्य असल्यास, कृपया येथे साइन अप करा. जर तुमच्याकडे काही प्रश्न असतील तर कृपया चर्चापानास विचारा.

धन्यवाद!

विकिपीडिया आशियाई महिनाच्या वतीने टायवीन२२४० (आयोजक)

--टायवीन२२४०माझ्याशी बोला १५:३०, १ नोव्हेंबर २०१७ (IST)Reply

Notification about your inactive Bot on Marathi Wikipedia

मराठी

नमस्कार Mahitgar,

मराठी विकिपीडियावर, मागील एक वर्षापासून अक्रिय सांगकाम्यांची, 'सांगकाम्या खूणपताका' काढण्याचे धोरण विकिपीडिया समाजाने बहुमताने मंजूर केले आहे. यानुसार, मागील एक वर्षापासून ज्या सांगकाम्यांनी एकही संपादन केले नाही अश्यांची 'सांगकाम्या खूणपताका' काढण्यात येत आहे.

आपण वापरत असणारा २ सांगकाम्या या धोरणात बसतो.म्हणून हा संदेश आपणास पाठविण्यात येत आहे.

जर आपणास खूणपताका पूर्ववत ठेवायची असेल किंवा नसेल तर कृपया येथील प्रचालकांना तशी इथे सूचना द्यावी.

आपल्यातर्फे कोणतीही सूचना ७ दिवसात न आल्यास पुढील कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी ही विनंती.

आपले योगदानाबद्दल धन्यवाद.

आपला विश्वासू,

टायवीन२२४० (A) माझ्याशी बोला १८:४८, २५ सप्टेंबर २०१८ (IST), प्रचालक, मराठी विकिपीडिया.Reply

English

Hello Mahitgar,

A policy regarding the removal of Inactive Bot was adopted by community consensus on Marathi Wikipedia. According to this policy, inactive UserBot accounts that didn't edit Marathi Wikipedia from last one year should be removed from Bot flag.

Your 2 Bot meets the inactivity criteria. So this message was sent to you regarding the same. If u want to retain your Bot Flag on that wiki do notify