ही व्यक्ती पुणे येथे राहते☺हा सदस्य
स्वागत आणि साहाय्य चमूचा सदस्य आहे .
भारतीय विकिपीडिया सदस्य


भारतीय विकिपीडिया सदस्य
भारतीय विकिपीडिया सदस्यmr-1 हे सदस्य प्रारंभिक पातळीचे मराठी लेख निर्माण करु शकतात.
mr या व्यक्तीची मातृभाषा मराठी आहे.
mr मराठी
हे सदस्य मराठी बोलू शकतात.


hi हिंदी
हे सदस्य हिंदी बोलू शकतात.


en इंग्रजी
हे सदस्य इंग्रजी बोलू शकतात.


सदस्य हिंदुस्तानी संगीताचा रसिक आहे..