४७-सत्तेचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ४६  नंतरची आणि  ४८  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 47 - forty-seven.

४६→ ४७ → ४८
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सत्तेचाळीस
१, ४७
XLVII
௪௭
四十七
٤٧
१०११११
ऑक्टल
५७
हेक्साडेसिमल
२F१६
२२०९
६.८५५६५५
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्म संपादन

  • ४७  ही विषम संख्या आहे.
  • १/४७ = ०.०२१२७६५९५७४४६८०९
  • ४७चा घन, ४७ = १०३८२३, घनमूळ ३√४७ =  ३.६०८८२६०८०१३८६९

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन