विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/वर्गीकरण

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)साचांचे गट स्वागत आणि सहाय्य साचे सदस्य चौकट साचे लेख प्रकल्पाधिन साचे बहुतेक साच्यांच्या नावानुसार (index word) वर्गीकरण करून झाले आहे. साच्यांचा उद्देश/वापर या प्रमाणे वर्गीकरण चालू आहे.

प्रस्तावित वर्गिकरण संपादन

प्रथम स्तर( पद्धती) संपादन

 • साचे
  • अवर्गीकृत
  • वर्गीकृत
   • साचे सुसूत्रिकरण साचे
   • साचे सहाय्यक साचे
   • विकिपीडिया समन्वय प्रकल्प साचे नामविश्वे - वर्ग,विकिपीडिया समन्वय प्रकल्प,दालने आणि मध्यवर्ती आणि संबधित चर्चा पाने
   • सहाय्य नामविश्व आणि विकिपीडिया नामविशवातील सहाय्य लेख साचे
   • मुख्य नामविश्वाशी संबधित विकिपीडिया प्रकल्पांना आणि कोणत्याही प्रकल्पात समाविष्ट नसणार्‍या लेखाकरिताचे साचे

द्वितीयस्तर पद्धती संपादन

तृतीयस्तर पद्धती संपादन

 • मथळा/शीर्षक साचे
 • डावी/ऊजवीकडील मार्गक्रमण साचे/ माहिती चौकटी
 • विभाग साचे
 • तळ साचे

मुलभूत साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प अंगीकृत संपादन

लेख प्रकल्पाधिन साचे वर्गीकरण संपादन

समन्वय प्रकल्पाधिन साचे वर्गीकरण संपादन

स्वागत आणि सहाय्य साचे वर्गीकरण संपादन

हेसुद्धा पहा संपादन