विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/शंका निरसन

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)साच्यांचा विस्तार कसा कराल?

संपादन

त्यासाठी विशेष:साचेविस्तारकरा वापरावे.