विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/संबंधीत विकिसंज्ञा

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)प्रकल्पाशी संबंधीत विकिसंज्ञा

संपादन
साचा, बिंबधर Template
आंतर्न्यास Transclusion
कागदपत्र, दस्ताएवज documentation
प्रचल हेतूक Parameter