विकिपीडिया:साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्प/सहाय्य पाने

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)भाषांतर करावयाची साहाय्य पानेसंपादन करा

अद्ययावत करावयाची साहाय्य पानेसंपादन करा

इंग्रजी विकिपीडिया चमूकडून साचा बनवून घेणेसंपादन करा

"en:Wikipedia:RFT" redirects here.नवीन साचा इंग्रजीत बनवून हवा असेल तर इंग्रजी विकिपीडियावर en:Wikipedia:Requested templates येथे विनंती करावी.