विकिपीडियावर वापरण्यात आलेले व वापरासाठी उपलब्ध असलेले सर्व साचे या पानावर नमूद केले आहेत. एखादा साचा कसा वापरावा यासाठी त्या साच्याशी निगडीत 'चर्चा' हे पान बघावे.


सूचना: विकिपीडियावरील काही साच्यांचे वर्गीकरण झालेले नाही. ते साचे येथे दिसत नाहीत. सर्व साचे पाहण्यासाठी येथे जावे. साचे वर्गीकरणासाठी आपण साचे सुसूत्रीकरण प्रकल्पाला मदत करू शकता.

उपवर्ग

एकूण ५५ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील ५५ उपवर्ग आहेत.

I

S

"साचे" वर्गातील लेख

एकूण ४९० पैकी खालील २०० पाने या वर्गात आहेत.

(मागील पान) (पुढील पान)

S

(मागील पान) (पुढील पान)