मुख्य मेनू उघडा
युनायटेड किंग्डम लुइस हॅमिल्टन
Lewis Hamilton 2016 Malaysia 2.jpg
लुइस हॅमिल्टन २०१६ मलेशियन ग्रांप्रीच्या वेळेत.
जन्म ७ जानेवारी, १९८५ (1985-01-07) (वय: ३४)
स्टिव्हनेज, हर्टफोर्डशायर, इंग्लंड, युनायटेड किंग्डम[१]
फॉर्म्युला वन अजिंक्यपद कारकीर्द
एकुण स्पर्धा २०७
अजिंक्यपदे ४ (२००८, २०१४, २०१५, २०१७)
एकुण विजय ६२
एकुण पोडियम ११६
एकुण कारकीर्द गुण २५९२
एकुण पोल पोझिशन ७२
एकुण जलद फेऱ्या ३८
पहिली शर्यत २००७ ऑस्ट्रेलियन ग्रांप्री
पहिला विजय २००७ कॅनेडियन ग्रांप्री
अखेरची विजय २०१७ युनायटेड स्टेट्स ग्रांप्री‎
अखेरची शर्यत २०१७ ब्राझिलियन ग्रांप्री
अखेरचा हंगाम २०१७


कारकीर्दसंपादन करा

सारांशसंपादन करा

हंगाम शर्यत संघ शर्यती विजय पोल पोझिशन फेऱ्या पोडियम गुण निकालातील स्थान
२००१ फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० यु.के विंन्टर सिरीझ मानोर मोटरस्पोर्ट्स ?
२००२ फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० यु.के मानोर मोटरस्पोर्ट्स १३ २७४
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० युरो कप ९२
२००३ फॉर्म्युला रेनोल्ट २.० यु.के मानोर मोटरस्पोर्ट्स १५ १० ११ १३ ४१९
ब्रिटिश फॉर्म्युला ३ पु.व.
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० मास्टर्स २४ १२
फॉर्म्युला रेनोल्ट २००० जर्मनी २५ २७
कोरीया सुपर प्रिक्स पु.व.
मकाऊ ग्रांप्री पु.व.
२००४ फॉर्म्युला ३ युरो सिरीझ मानोर मोटरस्पोर्ट्स २० ६९
बहरैन सुपरप्रिक्स
मकाऊ ग्रांप्री १४
मास्ट्रर्स ऑफ फॉर्म्युला ३ १४
२००५ फॉर्म्युला ३ युरो सिरीझ आर्ट ग्रांप्री २० १५ १३ १० १७ १७२
मास्टर्स ऑफ फॉर्म्युला ३
२००६ जि.पी.२ सिरीज आर्ट ग्रांप्री २१ १४ ११४
२००७ फॉर्म्युला वन वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ १७ १२ १०९
२००८ फॉर्म्युला वन १८ १० ९८
२००९ फॉर्म्युला वन १७ ४९
२०१० फॉर्म्युला वन १९ २४०
२०११ फॉर्म्युला वन १९ २२७
२०१२ फॉर्म्युला वन २० १९०
२०१३ फॉर्म्युला वन मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी पेट्रोनास एफ.१ संघ १९ १८९
२०१४ फॉर्म्युला वन १९ ११ १६ ३८४
२०१५ फॉर्म्युला वन १९ १० ११ १७ ३८१
२०१६ फॉर्म्युला वन २१ १० १२ १७ ३८०
२०१७ फॉर्म्युला वन १९ ११ १२ ३४५*

* सद्य हंगाम.

फॉर्म्युला वनसंपादन करा

हंगाम संघ चेसिस इंजिन १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ WDC गुण
२००७ वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२२ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.टी. २.४ व्हि.८ ऑस्ट्रे
मले
बहरैन
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
यु.एस.ए.
फ्रेंच
ब्रिटिश
युरोपि
हंगेरि
तुर्की
इटालि
बेल्जि
जपान
चिनी
मा.
ब्राझि
१०९
२००८ वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२३ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.व्हि. २.४ व्हि.८ ऑस्ट्रे
मले
बहरैन
१३
स्पॅनिश
तुर्की
मोनॅको
कॅनेडि
मा.
फ्रेंच
१०
ब्रिटिश
जर्मन
हंगेरि
युरोपि
बेल्जि
इटालि
सिंगापू
जपान
१२
चिनी
ब्राझि
९८
२००९ वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२४ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.डब्ल्यू. २.४ व्हि.८ AUS
अ.घो.
मले
चिनी
बहरैन
स्पॅनिश
मोनॅको
१२
तुर्की
१३
ब्रिटिश
१६
जर्मन
१८
हंगेरि
युरोपि
बेल्जि
मा.
इटालि
१२
सिंगापू
जपान
ब्राझि
अबुधा
मा.
४९
२०१० वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२५ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.एक्स. २.४ व्हि.८ बहरैन
ऑस्ट्रे
मले
चिनी
स्पॅनिश
१४
मोनॅको
तुर्की
कॅनेडि
युरोपि
ब्रिटिश
जर्मन
हंगेरि
मा.
बेल्जि
इटालि
मा.
सिंगापू
मा.
जपान
कोरिया
ब्राझि
अबुधा
२४०
२०११ वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२६ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.वाय. २.४ व्हि.८ ऑस्ट्रे
मले
चिनी
तुर्की
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
मा.
युरोपि
ब्रिटिश
जर्मन
हंगेरि
बेल्जि
मा.
इटालि
सिंगापू
जपान
कोरिया
भारत
अबुधा
ब्राझि
मा.
२२७
२०१२ वोडाफोन मॅकलारेन मर्सिडीज-बेंझ मॅकलारेन एम.पी.४-२७ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.झेड २.४ व्हि.८ ऑस्ट्रे
मले
चिनी
बहरैन
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
युरोपि
१९
ब्रिटिश
जर्मन
मा.
हंगेरि
बेल्जि
मा.
इटालि
सिंगापू
मा.
जपान
कोरिया
१०
भारत
अबुधा
मा.
यु.एस.ए.
ब्राझि
मा.
१९०
२०१३ मर्सिडीज-बेंझ मर्सिडीज-बेंझ एफ.१.डब्ल्यू.०४ मर्सिडीज एफ.ओ. १०८.एफ. २.४ व्हि.८ ऑस्ट्रे
मले
चिनी
बहरैन
स्पॅनिश
१२
मोनॅको
कॅनेडि
ब्रिटिश
जर्मन
हंगेरि
बेल्जि
इटालि
सिंगापू
कोरिया
जपान
मा.
भारत
अबुधा
यु.एस.ए.
ब्राझि
१८९
२०१४ मर्सिडीज-बेंझ मर्सिडीज-बेंझ एफ.१.डब्ल्यू.०५ हायब्रिड मर्सिडीज पि.यु.१०६.ए हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. ऑस्ट्रे
मा.
मले
बहरैन
चिनी
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
मा.
ऑस्ट्रि
ब्रिटिश
जर्मन
हंगेरि
बेल्जि
मा.
इटालि
सिंगापू
जपान
रशिया
यु.एस.ए.
ब्राझि
अबुधा
३८४
२०१५ मर्सिडीज-बेंझ मर्सिडीज-बेंझ एफ.१.डब्ल्यू.०६ हायब्रिड मर्सिडीज पि.यु.१०६.बी हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. ऑस्ट्रे
मले
चिनी
बहरैन
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
ऑस्ट्रि
ब्रिटिश
हंगेरि
बेल्जि
इटालि
सिंगापू
मा.
जपान
रशिया
यु.एस.ए.
मेक्सि
ब्राझि
अबुधा
३८१
२०१६ मर्सिडीज-बेंझ मर्सिडीज-बेंझ एफ.१.डब्ल्यू.०७ हायब्रिड मर्सिडीज पि.यु.१०६.सी हायब्रिड १.६ व्हि.६ टी. ऑस्ट्रे
बहरैन
चिनी
रशिया
स्पॅनिश
मा.
मोनॅको
कॅनेडि
युरोपि
ऑस्ट्रि
ब्रिटिश
हंगेरि
जर्मन
बेल्जि
इटालि
सिंगापू
मले
मा.
जपान
यु.एस.ए.
मेक्सि
ब्राझि
अबुधा
३८०
२०१७ मर्सिडीज-बेंझ मर्सिडीज-बेंझ ए.एम.जी एफ.१ डब्ल्यू.०८ ई.क्यु पावर+ मर्सिडीज एम.०८ ई.क्यु पावर+ १.६ व्हि.६ टी. ऑस्ट्रे
चिनी
बहरैन
रशिया
स्पॅनिश
मोनॅको
कॅनेडि
अझरबै
ऑस्ट्रि
ब्रिटिश
हंगेरि
बेल्जि
इटालि
सिंगापू
मले
जपान
यु.एस.ए.
मेक्सि
ब्राझि
अबुधा
३४५*

* सद्य हंगाम.
शर्यत पुर्ण नाही केली, परंतु ९०% शर्यत पुर्ण केल्यामुळे गुण मिळाले.
शर्यत पुर्ण नाही केली, परंतु ७५% शर्यत पुर्ण केल्यामुळे ५०% गुण मिळाले.

रंग निकाल रंग निकाल रंग निकाल रंग निकाल रंग निकाल
सुवर्ण विजेता रजत उप विजेता कांस्य तिसरे स्थान हिरवा पुर्ण, गुण मिळाले निळा पुर्ण, गुणांशिवाय
निळा पुर्ण, वर्गीकृत नाही (पु.व.) जांभळा अपुर्ण (अपु.) माघार (मा.) वर्गीकृत नाही (वर्गी.) लाल पात्र नाही (पा.ना.) काळा अपात्र घोषित (अ.घो.)
पांढरा सुरवात नाही (सु.ना.) हल्का निळा प्रक्टीस फक्त (प्रक्टी.) हल्का निळा शुक्रवार चालक (शु.चा.) रिक्त सहभाग नाही (स.ना.) रिक्त जखमी (जख.)
रिक्त वर्जीत (वर्जी.) रिक्त प्रॅक्टीस नाही (प्रॅ.ना.) रिक्त हाजर नाही (हा.ना.) रिक्त हंगामातुन माघार (हं.मा.) रिक्त स्पर्धा रद्द (स्प.र.)

हेसुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ Kelso, Paul (२० एप्रिल २००७). "Profile: लुइस हॅमिल्टन". London: The Guardian. २६ जून २००८ रोजी पाहिले. 


बाह्य दुवेसंपादन करा