{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री

[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]]
शर्यत.
{{{अधिकृत_नाव}}}
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}}
{{{सर्किट_प्रकार}}}
{{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल)
पोल
जलद फेरी
विजेते
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]]


वर्गीकरण संपादन करा

Qualifying संपादन करा

पोझिशन क्रमांक नाव Constructor भाग १ भाग २ भाग ३ ग्रिड
२२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:१८.०७१ १:१७.४६२ १:१८.४०४
  किमी रायकोन्नेन फेर्रारी १:१८.१६० १:१७.७३३ १:१८.६४४
२३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:१८.२२० १:१७.३६० १:१८.८२१
  फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट १:१८.२९० १:१७.८७१ १:१८.८५२
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी १:१८.११० १:१७.२८७ १:१८.८७४
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:१८.६८४ १:१७.९३१ १:१८.९७९
११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा १:१८.५०१ १:१७.५४१ १:१९.०२६
१२   टिमो ग्लोक टोयोटा १:१७.९४५ १:१७.६७० १:१९.११८
१५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:१८.५५९ १:१७.७१४ १:१९.६३८
१० १४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:१८.५९३ १:१८.१०२ १:२०.१६७ १०
११   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट १:१८.३०३ १:१८.१८७ ११
१२   नेल्सन पीके रेनोल्ट १:१८.३०० १:१८.२७४ १२
१३ १०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट १:१८.३७२ १:१८.३५४ १३
१४   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा १:१८.६४० १:१८.५९४ १४
१५   निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा १:१८.७४० १:१८.६७२ १५
१६   निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:१८.८३५ १६
१७ १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा १:१८.८८२ १७
१८ १६   जेन्सन बटन होंडा १:१९.१०० १८
१९ २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:१९.१६३ १९
२० २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:१९.९१० २०

शर्यत संपादन करा

पोझिशन क्रमांक चालक Constructor Laps Time/Retired ग्रिड Points
  फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट ६७ १:३०:२१.८९२ १०
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ६७ +५.२८३
  किमी रायकोन्नेन फेर्रारी ६७ +६.४००
  नेल्सन पीके रेनोल्ट ६७ +२०.५७० १२
११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा ६७ +२३.७६७
१५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी ६७ +३९.२०७
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी ६७ +४६.१५८
१०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट ६७ +५०.८११ १३
  निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ६७ +५४.१२० १६
१० १४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी ६७ +५९.०८५ १०
११   निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा ६७ +१:०२.०९६ १५
१२ २२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ६७ +१:१८.९००
१३ १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा ६६ +१ Lap १७
१४ १६   जेन्सन बटन होंडा ६६ +१ Lap १८
१५   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा ६६ +१ Lap १४
Ret २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी २१ Gearbox २०
Ret २३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १६ Engine
Ret २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी Tyre १९
Ret १२   टिमो ग्लोक टोयोटा नुकसान
Ret   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट अपघात ११


फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]]
[[{{{ग्रांप्री}}}]]