२००९ युरोपियन ग्रांप्री

२००९ युरोपियन ग्रांप्री तथा २००९ फॉर्म्युला १ तेलेफोनिका ग्रांप्री ऑफ युरोप ही स्पेनच्या व्हालेन्सिया शहरात भरलेली फॉर्म्युला वन कार शर्यत होती.

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा