२००८ बेल्जियम ग्रांप्री

{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री

[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]]
शर्यत.
{{{अधिकृत_नाव}}}
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}}
{{{सर्किट_प्रकार}}}
{{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल)
पोल
जलद फेरी
विजेते
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]]

Classificationसंपादन करा

Qualifyingसंपादन करा

Pos No Name Constructor Part १ Part २ Part ३ Grid
२२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:४६.८८७ १:४६.०८८ १:४७.३३८
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी १:४६.८७३ १:४६.३९१ १:४७.६७८
२३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:४६.८१२ १:४६.०३७ १:४७.८१५
  किमी रायकोन्नेन फेर्रारी १:४६.६९० १:४६.२९८ १:४७.९९२
  निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:४७.४१९ १:४६.३११ १:४८.३१५
  फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट १:४७.१५४ १:४६.४९१ १:४८.५०४
१०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट १:४७.२७० १:४६.८१४ १:४८.७३६
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:४७.०९३ १:४६.४९४ १:४८.७६३
१४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:४६.७७७ १:४६.५४४ १:४८.९५१
१० १५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:४७.१५२ १:४६.८०४ १:५०.३१९ १०
११ ११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा १:४७.४०० १:४६.९४९ ११
१२   नेल्सन पीके रेनोल्ट १:४७.०५२ १:४६.९६५ १२
१३ १२   टिमो ग्लोक टोयोटा १:४७.३५९ १:४६.९९५ १३
१४   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट १:४७.१३२ १:४७.०१८ १४
१५   निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा १:४७.५०३ १:४७.४२९ १५
१६ १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा १:४८.१५३ १६
१७ १६   जेन्सन बटन होंडा १:४८.२११ १७
१८ २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:४८.२२६ १८
१९   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा १:४८.२६८ १९
२० २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:४८.४४७ २०

Raceसंपादन करा

Pos No Driver Constructor Laps Time/Retired Grid Points
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी ४४ १:२२:५९.३९४ १०
  निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ४४ +९.३८३
२२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ४४ +१०.५३९
  फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट ४४ +१४.४७८
१५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी ४४ +१४.५७६ १०
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ४४ +१५.०३७
१४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी ४४ +१६.७३५
१०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट ४४ +४२.७७६
१२   टिमो ग्लोक टोयोटा ४४ +१:०७.०४५ १३
१० २३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ४३ +१ Lap
११   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट ४३ +१ Lap १४
१२   निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा ४३ +१ Lap १५
१३ २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी ४३ +१ Lap १८
१४   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा ४३ +१ Lap १९
१५ १६   जेन्सन बटन होंडा ४३ +१ Lap १७
१६ ११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा ४३ +१ Lap ११
१७ २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी ४३ +१ Lap २०
१८   किमी रायकोन्नेन फेर्रारी ४२ Spun off
Ret १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा १९ Gearbox १६
Ret   नेल्सन पीके रेनोल्ट १३ Spun off १२


फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]]
[[{{{ग्रांप्री}}}]]