२००८ युरोपियन ग्रांप्री

{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री

[[{{{दिनांक}}}]], [[इ.स. {{{वर्ष}}}]]
शर्यत.
{{{अधिकृत_नाव}}}
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}}
{{{सर्किट_प्रकार}}}
{{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल)
पोल
जलद फेरी
विजेते
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]]


वर्गवारीसंपादन करा

पात्रता फेरीसंपादन करा

पोझिशन क्र नाव Constructor Part १ Part २ Part ३ Grid
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी १:३८.१७६ १:३७.८५९ १:३८.९८९
२२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:३८.४६४ १:३७.९५४ १:३९.१९९
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:३८.३४७ १:३८.०५० १:३९.३९२
  किमी रायकोन्नेन फेर्रारी १:३८.७०३ १:३८.२२९ १:३९.४८८
२३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:३८.६५६ १:३८.१२० १:३९.९३७
१५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:३८.१४१ १:३७.८४२ १:४०.१४२
११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा १:३७.९४८ १:३७.९२८ १:४०.३०९
  निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर १:३८.७३८ १:३७.८५९ १:४०.६३१
  निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा १:३८.५९५ १:३८.३३६ १:४०.७२१
१० १४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:३८.६२२ १:३८.४१७ १:४०.७५० १०
११   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा १:३८.६६७ १:३८.४२८ ११
१२   फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट १:३८.२६८ १:३८.४३५ १२
१३ १२   टिमो ग्लोक टोयोटा १:३८.५३२ १:३८.४९९ १३
१४ १०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट १:३८.५५९ १:३८.५१५ १४
१५   नेल्सन पीके रेनोल्ट १:३८.७८७ १:३८.७४४ १५
१६ १६   जेन्सन बटन होंडा १:३८.८८० १६
१७   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट १:३९.२३५ १७
१८ २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:३९.२६८ १८
१९ १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा १:३९.८११ १९
२० २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी १:३९.९४३ २०

शर्यतसंपादन करा

पोझिशन क्र चालक Constructor Laps Time/Retired Grid गुण
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी ५७ १:३५:३२.३३९ १०
२२   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ५७ +५.६११
  रोबेर्ट कुबिचा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ५७ +३७.३५३
२३   हेइक्कि कोवालायनन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ५७ +३९.७०३
११   यार्नो त्रुल्ली टोयोटा ५७ +५०.६८४
१५   सेबास्टियान फेटेल टोरो रोस्सो-फेर्रारी ५७ +५२.६२५
१२   टिमो ग्लोक टोयोटा ५७ +१:०७.९९० १३
  निको रॉसबर्ग विलियम्स-टोयोटा ५७ +१:११.४५७
  निक हाइडफेल्ड बी.एम.डब्ल्यू. सौबर ५७ +१:२२.१७७
१० १४   सेबस्टिएन बौर्दैस टोरो रोस्सो-फेर्रारी ५७ +१:२९.७९४ १०
११   नेल्सन पीके रेनोल्ट ५७ +१:३२.७१७ १५
१२ १०   मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट ५६ +१ Lap १४
१३ १६   जेन्सन बटन होंडा ५६ +१ Lap १६
१४ २१   ज्यांकार्लो फिजिकेल्ला फोर्स इंडिया-फेर्रारी ५६ +१ Lap १८
१५   काझुकी नाकाजिमा विलियम्स-टोयोटा ५६ +१ Lap ११
१६ १७   रुबेन्स बॅरीकेलो होंडा ५६ +१ Lap १९
१७   डेव्हिड कुल्टहार्ड रेड बुल-रेनोल्ट ५६ +१ Lap १७
Ret   किमी रायकोन्नेन फेर्रारी ४५ Engine
Ret २०   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-फेर्रारी ४१ Accident २०
Ret   फर्नांदो अलोन्सो रेनोल्ट Collision damage १२


फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]]
[[{{{ग्रांप्री}}}]]