मुख्य मेनू उघडा

२०१० मलेशियन ग्रांप्री

{{{वर्ष}}} {{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री

[[{{{दिनांक}}}]], [[{{{वर्ष}}}]]
शर्यत.
{{{अधिकृत_नाव}}}
{{{शर्यतीचे_ठिकाण}}}
{{{सर्किट_प्रकार}}}
{{{सर्किट_अंतर_किमी}}} कि.मी. ({{{सर्किट_अंतर_मैल}}} मैल)
पोल
जलद फेरी
विजेते
[[{{{ग्रांप्री}}} ग्रांप्री]]

वर्गवारीसंपादन करा

पात्रतासंपादन करा

क्रमवारी क्रमांक चालक उत्पादक भाग १ भाग २ भाग ३ ग्रिड
  मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट १:५१.८८६ १:४८.२१० १:४९.३२७
  निको रॉसबर्ग मर्सिडीज १:५२.५६० १:४७.४१७ १:५०.६७३
  सेबास्टियान फेटेल रेड बुल-रेनोल्ट १:४७.६३२ १:४६.८२८ १:५०.७८९
१४   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-मर्सिडीज १:४९.४७९ १:४७.०८५ १:५०.९१४
१०   निको हल्केंबर्ग विलियम्स-कॉसवर्थ १:४९.६६४ १:४७.३४६ १:५१.००१
११   रोबेर्ट कुबिचा रेनोल्ट १:४६.२८३ १:४६.९५१ १:५१.०५१
  रुबेन्स बॅरीकेलो विलियम्स-कॉसवर्थ १:५०.३०१ १:४८.३७१ १:५१.५११
  मायकल शुमाकर मर्सिडीज १:५२.२३९ १:४८.४०० १:५१.७१७
२३   कमुई कोबायाशी बी.एम.डब्ल्यू. सौबर-फेर्रारी १:४८.४६७ १:४७.७९२ १:५१.७६७
१० १५   वितांतोनियो लिउझी फोर्स इंडिया-मर्सिडीज १:४९.९२२ १:४८.२३८ १:५२.२५४ १०
११ १२   विटाली पेट्रोव रेनोल्ट १:४७.९५२ १:४८.७६० ११
१२ २२   पेड्रो डी ला रोसा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर-फेर्रारी १:४७.१५३ १:४८.७७१ १२
१३ १६   सबेस्टीयन बुमी टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:४८.९४५ १:४९.२०७ १३
१४ १७   जेमी अल्गुर्सुरी टोरो रोस्सो-फेर्रारी १:४८.६५५ १:४९.४६४ १४
१५ १९   हेइक्कि कोवालायनन लोटस-कॉसवर्थ १:५२.८७५ १:५२.२७० १५
१६ २४   टिमो ग्लोक वर्जिन-कॉसवर्थ १:५२.३९८ १:५२.५२० १६
१७   जेन्सन बटन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:५२.२११ No Time १७
१८ १८   यार्नो त्रुल्ली लोटस-कॉसवर्थ १:५२.८८४ १८
१९   फर्नांदो अलोन्सो फेर्रारी १:५३.०४४ १९
२०   लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज १:५३.०५० २०
२१   फिलिपे मास्सा फेर्रारी १:५३.२८३ २१
२२ २०   करून चंढोक एच आर टी-कॉसवर्थ १:५६.२९९ २२
२३ २१   ब्रुनो सेना एच आर टी-कॉसवर्थ १:५७.२६९ २३
२४ २५   लुकास डी ग्रासी वर्जिन-कॉसवर्थ १:५९.९७७ २४

शर्यतसंपादन करा

क्रमवारी क्रमांक चालक उत्पादक फेऱ्या वेळ/निवृत्त ग्रिड गुण
  सेबास्टियान फेटेल रेड बुल-रेनोल्ट ५६ १:३३:४८.४१२ २५
  मार्क वेबर रेड बुल-रेनोल्ट ५६ +४.८४९ १८
  निको रॉसबर्ग मर्सिडीज ५६ +१३.५०४ १५
११   रोबेर्ट कुबिचा रेनोल्ट ५६ +१८.५८९ १२
१४   आद्रियान सुटिल फोर्स इंडिया-मर्सिडीज ५६ +२१.०५९ १०
  लुइस हॅमिल्टन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ५६ +२३.४७१ २०
  फिलिपे मास्सा फेर्रारी ५६ +२७.०६८ २१
  जेन्सन बटन मॅक्लरीन-मर्सिडीज ५६ +३७.९१८ १७
१७   जेमी अल्गुर्सुरी टोरो रोस्सो-फेर्रारी ५६ +१:१०.६०२ १४
१० १०   निको हल्केंबर्ग विलियम्स-कॉसवर्थ ५६ +१:१३.३९९
११ १६   Sebastien Buemi टोरो रोस्सो-फेर्रारी ५६ +१:१८.९३८ १३
१२   रुबेन्स बॅरीकेलो विलियम्स-कॉसवर्थ ५५ +१ Lap
१३   फर्नांदो अलोन्सो फेर्रारी ५४ Engine १९
१४ २५   लुकास डी ग्रासी वर्जिन-कॉसवर्थ ५३ +३ Laps २४
१५ २०   करून चंढोक एच आर टी-कॉसवर्थ ५३ +३ Laps २२
१६ २१   ब्रुनो सेना एच आर टी-कॉसवर्थ ५२ +४ Laps २३
१७ १८   यार्नो त्रुल्ली लोटस-कॉसवर्थ ५१ +५ Laps १८
NC १९   हेइक्कि कोवालायनन लोटस-कॉसवर्थ ४६ +१० Laps १५
Ret १२   विटाली पेट्रोव रेनोल्ट ३२ Gearbox ११
Ret १५   वितांतोनियो लिउझी फोर्स इंडिया-मर्सिडीज १२ Throttle १०
Ret   मायकल शुमाकर मर्सिडीज Wheel
Ret २३   कमुई कोबायाशी बी.एम.डब्ल्यू. सौबर-फेर्रारी Engine
Ret २४   टिमो ग्लोक वर्जिन-कॉसवर्थ Spun off १६
DNS २२   पेड्रो डी ला रोसा बी.एम.डब्ल्यू. सौबर-फेर्रारी Engine १२
फॉर्म्युला वन विश्व अजिंक्यपद
[[{{{हंगाम}}} फॉर्म्युला वन हंगाम|{{{हंगाम}}} हंगाम]]
[[{{{ग्रांप्री}}}]]

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा