मध्य प्रदेशमधील जिल्हे

मध्य प्रदेशातील प्रादेशिक विभाग
(मध्यप्रदेशमधील जिल्हे या पानावरून पुनर्निर्देशित)

भारताच्या मध्य प्रदेश राज्यात ५१ जिल्हे आहेत. त्यांवर एक दृष्टिक्षेप.

विभाग संकेत जिल्हा प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्ये (२००१ची गणना) क्षेत्रफळ (किमी²) घनता (प्रति किमी²)
MP आगर माळवा आगर २,७८५
MP अलीराजपूर अलीराजपूर ६,२८,६७७ २,१६५ २२९
MP अनुपपुर अनुपपूर
MP अशोकनगर अशोकनगर ६,८८,९२० ४,६७४
MP BL बालाघाट बालाघाट १४,४५,७६० ९,२२९ १५७
MP BR बारवानी बारवानी १०,८१,०३९ ५,४३२ १९९
MP BE बेतुल बेतुल १,३९४,४२१ १०,०४३ १३९
MP BD भिंड भिंड १,४२६,९५१ ४,४५९ ३२०
MP BP भोपाळ भोपाळ १,८३६,७८४ २,७७२ ६६३
MP बुऱ्हानपूर बुऱ्हानपूर ? ? ?
MP CT छत्रपूर छत्रपूर १,४७४,६३३ ८,६८७ १७०
MP CN छिंदवाडा छिंदवाडा १,८४८,८८२ ११,८१५ १५६
MP DM दामोह दामोह १,०८१,९०९ ७,३०६ १४८
MP DT दातिया दातिया ६२७,८१८ २,६९४ २३३
MP DE देवास देवास १,३०६,६१७ ७,०२० १८६
MP DH धार धार १,७४०,५७७ ८,१५३ २१३
MP DI दिंडोरी दिंडोरी ५७९,३१२ ७,४२७ ७८
MP GU गुना गुना ९७६,५९६ ६,४८५
MP GW ग्वाल्हेर ग्वाल्हेर १,६२९,८८१ ५,४६५ २९८
MP HA हरदा हरदा ४७४,१७४ ३,३३९ १४२
MP HO होशंगाबाद होशंगाबाद १,०८५,०११ ६,६९८ १६२
MP IN इंदूर इंदूर २,५८५,३२१ ३,८९८ ६६३
MP JA जबलपुर जबलपूर २,१६७,४६९ ५,२१० ४१६
MP JH झाबुआ झाबुआ १,३९६,६७७ ६,७८२ २०६
MP KA कटनी कटनी १,०६३,६८९ ४,९४७ २१५
MP EN खांडवा (पूर्व निमर) खांडवा १,७०८,१७० १०,७७९ १५८
MP WN खरगोन (पश्चिम निमर) खरगोन १,५२९,९५४ ८,०१० १९१
MP ML मंडला मंडला ८९३,९०८ ५,८०५ १५४
MP MS मंदसौर मंदसौर १,१८३,३६९ ५,५३० २१४
MP MO मोरेना मोरेना १,५८७,२६४ ४,९९१ ३१८
MP NA नरसिंगपूर नरसिंगपूर ९५७,३९९ ५,१३३ १८७
MP NE नीमच नीमच ७२५,४५७ ४,२६७ १७०
MP PA पन्ना पन्ना ८५४,२३५ ७,१३५ १२०
MP RE रेवा रेवा १,९७२,३३३ ६,३१४ ३१२
MP RG राजगढ राजगढ १,२५३,२४६ ६,१४३ २०४
MP RL रतलाम रतलाम १,२१४,५३६ ४,८६१ २५०
MP RS रायसेन रायसेन १,१२०,१५९ ८,४६६ १३२
MP SG सागर सागर २,०२१,७८३ १०,२५२ १९७
MP ST सतना सतना १,८६८,६४८ ७,५०२ २४९
MP SR शिहोर शिहोर १,०७८,७६९ ६,५७८ १६४
MP SO शिवनी शिवनी १,१६५,८९३ ८,७५८ १३३
MP SH शाडोल शाडोल १,५७२,७४८ ९,९५४ १५८
MP SJ शाजापूर शाजापूर १,२९०,२३० ६,१९६ २०८
MP SP शिवपुर शिवपूर ५५९,७१५ ६,५८५ ८५
MP SV शिवपुरी शिवपुरी १,४४०,६६६ १०,२९० १४०
MP सिंगरौली सिंगरौली ११,७८,१३२ ५,६७२ २१०
MP SI सिधी सिधी १,८३०,५५३ १०,५२० १७४
MP TI तिकमगढ तिकमगढ १,२०३,१६० ५,०५५ २३८
MP UJ उज्जैन उज्जैन १,७०९,८८५ ६,०९१ २८१
MP UM उमरीया उमरीया ५१५,८५१ ४,०६२ १२७
MP VI विदिशा विदिशा १,२१४,७५९ ७,३६२ १६५