१७ (संख्या)

(सतरा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

१७-सतरा  ही एक संख्या आहे, ती १६  नंतरची आणि  १८  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 17 - seventeen

१६→ १७ → १८
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सतरा
१, १७
XVII
௧௭
十七
١٧
१०००१
ऑक्टल
२१
हेक्साडेसिमल
१११६
२८९
४.१२३१०६
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्म संपादन

  • १७  ही विषम संख्या आहे
  • १/१७ = ०.०५८८२३५२९४११७६४७
  • १७चा घन, १७³ = ४९१३, घनमूळ ३√१७ =  २.५७१२८१५९०६५८२४
  • +=१७ and +३=१७

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन