३८-अडतीस  ही एक संख्या आहे, ती ३७  नंतरची आणि  ३९  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.. इंग्रजीत: 38 - thirty-eight

३७→ ३८ → ३९
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
अडतीस
१, २, १९, ३८
XXXVIII
௩௮
三十八
٣٨
१००११०
ऑक्टल
४६
हेक्साडेसिमल
२६१६
१४४४
६.१६४४१४

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा