(सर्व चावड्यातील बदल | मुख्य चावडीतील अलीकडील बदल | सर्व चावड्या एकत्र पहा)
चावडी विभागवार:

चर्चा
(विपी इतर चर्चा)

इतर विभागात समाविष्ट न होणारे चर्चा विषय नवी चर्चा जोडा | वाचा

वादनिवारण
वादांवर उहापोह करण्यासाठी नवीन विषय जोडा | वाचा

साहाय्य | मदतकेंद्र
नवागतांसाठी मदतकेंद्रनवाप्रश्न जोडा | वाचा

दूतावास
(Embassy)

नवी चर्चा जोडा
(Start new discussion)

प्रचालकांना निवेदन
प्रचालकांना निवेदन देण्यासाठीनिवेदन जोडा | वाचा


प्रचालकांचे मूल्यांकन
प्रचालकांचे कार्य आणि कृतींबद्दल उहापोह करण्यासाठीनवीन विषय जोडा | वाचा


तांत्रिक
तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा.
विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.
नवीचर्चा जोडा | वाचा

ध्येय आणि धोरणे
सद्द आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे, नीती-संकेत इत्यादींबाबत चर्चेसाठी नवीचर्चा जोडा | वाचा

प्रगती
मराठी विकिपीडियाच्या प्रगती बाबत चर्चा
नवीचर्चा जोडा | वाचा


सोशल मीडिया
मराठी विकिपीडियाचे सोशल मीडिया बाबत नवीन विषय जोडा | वाचा
चावडी (सुचालन)

स्थापना
___

स्वागत आणि साहाय्य चमू ,आलेले सदस्य,विकिभेट,कळपट हवा,सुलभीकरण,लेख/मजकुराची दखल पात्रता? चर्चायेथे विकिपिडीया सुरु झाल्यापासून नोव्हेंबर ३०, इ.स. २००६ पर्यंतच्या चावडीवर झालेल्या चर्चा साठवून ठेवलेल्या आहेत. सध्या सुरु असलेल्या चर्चांमध्ये भाग घेण्यासाठी चावडीवर जा.

तारीख नसलेल्या चर्चा

How to fight comment spam ?

Can we enable catchpa for every edit ? This will at least block some dumb robots. Though the amount of spam seems to have reduced quite a lot these days, I was totally turned off after a few days a few months ago.

-अमित


Yes it is quite true. You can elaborate little more on this side.
Harshalhayat


ही "Village Pump" ची मराठी आवृत्ती आहे काय? असल्यास, याला "चावडी" ऐवजी "नळकोंडाळे" असे नाव देणे कितपत योग्य ठरेल?

-टग्या

प्रबंधक नामनिर्देशन Administrator Nomination Poll

सर्व मराठी विकिपीडिया सदस्य,

मराठी विकिपीडियाच्या भरीव प्रगती करीता, मराठी विकिपीडियाचे गेले दीड वर्षे पेक्षा अधिक काळ पासून सातत्याने संपादन करत असलेले श्री.संकल्प द्रविड यांचे मराठी विकिपीडियाचे प्रबंधक म्हणून नामनिर्देशन करीत आहे.त्यांची प्रबंधक म्हणून निवड सफल होण्या साठी विकिपीडिया चावडीवर इतर सदस्यांची समर्थन मते मिळणे अभिप्रेत आहे.तर सदस्यांनी आपापले समर्थन मत विकिपीडिया चावडी/प्रगती वर येथे लौकरात लौकर नोंदवावे अशी नम्र विनंती.

  • संकल्प द्रविड यांची मला जाणवलेली वैशिष्ट्ये:
    • संपादनात सातत्य
    • चांगले मराठी भाषा कौशल्य व शुद्धलेखन कौशल्य
    • १००० पेक्षा अधिक संपादने
    • संपादन करताना इतर सदस्यांचे विचारांचा आदर व सहमती तयार करणे
Herewith I am nominating User Sankalp Dravid for Marathi Wikipedia Adminidtratorship,Mr.Sankalp Dravid is consistent in his editing over last one and half year and he has been respectful towards openions of other wikipedia users.For getting him selected favourable votes from more members is essential.In view of Marathi Wikipedias more progress I call upon all Marathi Wikipedians to give your support at प्रबंधक नामनिर्देशन Administrator Nomination Poll .

Mahitgar 08:07, 27 नोव्हेंबर 2006 (UTC)