एप्रिल हा ग्रेगोरियन दिनदर्शिकेतील बारापैकी चौथा महिना आहे.


साचा:ग्रेगरियन महिनेस्रोत
ग्रेगरियन दिनदर्शिकेतील महिने व दिवस