७५-पंच्याहत्तर  ही एक संख्या आहे, ती ७४  नंतरची आणि  ७६  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 75 - seventy-five.

७४→ ७५ → ७६
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
पंच्याहत्तर
१, ३, ५, १५, २५, ७५
LXXV
௭௫
七十五
٧٥
१००१०११
ऑक्टल
११३
हेक्साडेसिमल
४B१६
५६२५
८.६६०२५४

गुणधर्मसंपादन करा


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा