कऱ्हाड तालुका

(कर्‍हाड तालुका या पानावरून पुनर्निर्देशित)


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.कर्‍हाड तालुका किंवा कराड तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील सातारा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?कर्‍हाड
महाराष्ट्र • भारत
—  शहर  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
जिल्हा सातारा जिल्हा
लोकसंख्या ५६,१४९ (२००१)
नगराध्यक्ष सौ.शारदा जाधव.
आमदार श्री.बाळासाहेब पाटील.
कोड
पिन कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• ४१५११०
• +०२१६४
• MH-५०
संकेतस्थळ: कर्‍हाड नगरपरिषद संकेतस्थळ

कर्‍हाड शहर या तालुक्याचे मुख्य ठिकाण आहे. सातारा जिल्ह्याचे ६०% उत्पन्न या शहरातून येते.

गावेसंपादन करा

कर्‍हाड तालुक्यात २८८ गावे आहेत.

मसूर (गांव) किवळ चिखली (मसूर) शामगाव निगडी अंतवडी घोलपवाडी रिसवड कवठे पाडळी हेळगाव वडोली भिकेश्वर खराडे खोडजाईवाडी
शाहपूर माजगाव उंब्रज हजारमाची कोपर्डे पाल तारळे राहुडे अंबवडे आवार्डे कडवे बुद्रुक मुरूड जळव ढोरोशी
खोडशी मुंढे घोटे वारुंजी केसे पाडळी, विजयनगर अभयनगर, सातारा जिल्हा आगाशिवनगर आटके बेलवडे बुद्रुक कालावडे कासारशीरंबे कोणेगाव
कर्‍हाड मलकापपूर नांदलापोपूर वाठार किरपे, वराडे, आणे आंबवडे पोतले वसंतगड गोळेश्वर वहागांव तांबवे
घोगाव जिंती म्हासोली ओंड साळशिरंबे तुळसन येळगाव येणके येवती वनवासमाची चोरमारवाडी पेरले शिरगाव उरुल
तांबवे सुपने साकुर्डी वसंतगड मोप्रे गमेवाडी बेलदरे आरेवाडी कोळे, विंग येरावळे चचेगाव सैदापूर काले
शेरे शिवनगर शेणोली खुबी रेठरे बु. बेलवडे हवेली वडोली निळेश्वर, यशवंतनगर गोवारे वाघेरी शिरवडे घोनशी तासवडे महारुगडे वाडी
करवडी ओगलेवाडी सुरुली टेंभू विरवडे हजारमाची वडगाव नडशी इंदोली चरेगाव तळबीड चोरजवाडी सदाशिवगड (कर्‍हाड)) मस्करवाडी भगतवाडी चोरे मरळी धावरवाडी डफळवाडी हिंगणोळे पाल काशीळ पेरले ‍‍‍‍भुयाचीवाडी आदर्शनगर शिरगाव वडगाव वनवासमाची काले

चतुःसीमासंपादन करा

क्र्‍हाड तालुका पश्चिम महाराष्ट्रात येतो. कर्‍हाड तालुक्याच्या पूर्वेला सोलापूर, पश्चिमेला रत्‍नागिरी, वायव्येला रायगड, उत्तरेला पुणे व दक्षिणेकडे सांगली जिल्हा आहे.

विमानतळसंपादन करा

सातारा जिल्ह्याचा ब्रिटिशकालीन विमानतळ क्र्‍हाड येथे आहे. त्याचे नूतनीकरण कै.यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या हातात भारताचे संरक्षणमंत्री हे पद आल्यावर केले.

किल्लेसंपादन करा

लेणीसंपादन करा

प्रसिद्ध व्यक्तीसंपादन करा

पाहण्यासारखी ठिकाणेसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा