सैदापूर हे महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील गाव आहे.