मस्करवाडी सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातील एक गाव आहे.