निगडी (सातारा जिल्हा)

(निगडी या पानावरून पुनर्निर्देशित)

हे एक महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील गाव आहे. अशाच नावाचे एक उपनगर पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंववड महापालिकेच्या हद्दीत, मुंबई-पुणे महामार्गावर व लोहमार्गावरील आकुर्डी स्थानकाजवळ आहे.