धावरवाडी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातील एक गाव आहे.