तळबीड हे महाराष्ट्रातील कराड शहराजवळचे एक गाव आहे.

वसंतगड किल्ल्यावरून दिसणारे तळबीड
 वसंतगड हा रांगडा किल्ला म्हणून ओळखला जाणारा किल्ला अजून उत्तम अवस्थेत आहे.

तळबीड गावचे वैशिष्ट्य म्हणजे आजही या गावातील घरटी एक माणूस सैन्यात आहे.