मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

चौथे शतकसंपादन करा

३०९/ ३१० - पोप युसेबियसला सम्राट मॅक्सेंटियस याने सिसिलीला पाठवले, जिथे त्याचा मृत्यु झाला.

सातवे शतकसंपादन करा

६८२ - पोप लिओ II ने पोप बनला.

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा