दुसरा मेनेलेक

(मेनेलेक दुसरा, इथियोपिया या पानावरून पुनर्निर्देशित)
मेनेलेक दुसरा