विजेतासंपादन करा

वर्ष यजमान विजेता उप-विजेता
१९८४   संयुक्त अरब अमिराती   भारत   श्रीलंका
१९८६   श्रीलंका   श्रीलंका   पाकिस्तान
१९८८   बांगलादेश   भारत   श्रीलंका
१९९०-९१   भारत   भारत   श्रीलंका
१९९३   पाकिस्तान Cancelled
१९९५   संयुक्त अरब अमिराती   भारत   श्रीलंका
१९९७   श्रीलंका   श्रीलंका   भारत
२०००   बांगलादेश   पाकिस्तान   श्रीलंका
२००४   श्रीलंका   श्रीलंका   भारत
२००८   पाकिस्तान   श्रीलंका   भारत
२०१०   श्रीलंका   भारत   श्रीलंका
२०१२   बांगलादेश   पाकिस्तान   बांगलादेश
२०१४   बांगलादेश   श्रीलंका   पाकिस्तान
२०१६   बांगलादेश   भारत   बांगलादेश
२०१८   संयुक्त अरब अमिराती   भारत   बांगलादेश
२०२०   पाकिस्तान TBD TBD