राम मंदिर रेल्वे स्थानक

मुंबई शहरातील उपनगरी रेल्वेच्या पश्चिम मार्गावरील स्थानक

राम मंदिर रेल्वे स्थानक मुंबई शहरातील उपनगरी रेल्वेच्या पश्चिम मार्गावरील स्थानक आहे.

राम मंदिर

मुंबई उपनगरी रेल्वे स्थानक
पश्चिम रेल्वे
स्थानक तपशील
पत्ता ओशिवरा
मार्ग पश्चिम रेल्वे (मुंबई उपनगरी रेल्वे)
फलाट
इतर माहिती
विद्युतीकरण होय
संकेत RMAR
मालकी रेल्वे मंत्रालय, भारतीय रेल्वे
विभाग पश्चिम रेल्वे
पश्चिम मार्ग
चर्चगेट
मरीन लाइन्स
चर्नी रोड
ग्रँट रोड
मुंबई सेंट्रल
महालक्ष्मी
लोअर परळ
मध्य मार्गाकडे
प्रभादेवी
दादर
माटुंगा रोड
हार्बर मार्गाकडे
माहिम जंक्शन
मिठी नदी
वांद्रे
खार रोड
सांताक्रुझ
विलेपार्ले
घाटकोपरकडे(मुंबई मेट्रो मार्गिका क्र. १)
अंधेरी
वर्सोवाकडे(मुंबई मेट्रो मार्गिका क्र. १)
जोगेश्वरी
राम मंदिर
गोरेगाव
मालाड
कांदिवली
बोरीवली
दहिसर
मीरा रोड
भाईंदर
ठाणे खाडी
नायगाव
मध्य रेल्वेकोकण रेल्वेकडे
वसई रोड
नालासोपारा
विरार
वैतरणा
वैतरणा नदी
सफाळे
केळवे रोड
पालघर
उमरोळी
बोईसर
वाणगाव
डहाणू रोड
घोलवड
बोर्डी रोड
राम मंदिर
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
जोगेश्वरी
मुंबई उपनगरी रेल्वे:पश्चिम उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
गोरेगाव
स्थानक क्रमांक: १८ चर्चगेटपासूनचे अंतर: २५ कि.मी.


राम मंदिर
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
जोगेश्वरी
मुंबई उपनगरी रेल्वे: हार्बर उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
गोरेगाव
स्थानक क्रमांक: १७ मुंबई छशिमटपासूनचे अंतर: २५ कि.मी.