घोलवड हे पालघर जिल्ह्यातील गाव आहे. हे गाव मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावरील एक स्थानक आहे.

घोलवड
दक्षिणेकडचे पुढचे स्थानक:
डहाणू रोड
मुंबई उपनगरी रेल्वे:पश्चिम उत्तरेकडचे पुढचे स्थानक:
बोर्डी रोड
स्थानक क्रमांक: ३८ चर्चगेटपासूनचे अंतर: कि.मी.