यूटीसी−०८:०० ही यूटीसीच्या ८ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ अमेरिका, कॅनडामेक्सिको देशांमधील पॅसिफिक प्रमाणवेळ म्हणून वापरली जाते. तसेच अलास्का राज्यामध्ये यूटीसी-८ ही उन्हाळी प्रमाणवेळ म्हणून पाळली जाते.

यूटीसी−०८:००
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी−०८:०० ~ १२० अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
मध्यान्ह रेखांश १२० अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) १२७.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ११२.५ अंश प
यूटीसी−८: निळा (जानेवारी), केशरी (जुलै), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा - सागरी क्षेत्रे

वापरकर्ते देश व प्रदेशसंपादन करा