यूटीसी−०१:०० ही यूटीसीच्या १ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ केप व्हर्दे, असोरेसग्रीनलॅंड ह्या देशांमध्ये वापरली जाते.

यूटीसी−०१:००
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी−०१:०० ~ १५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
मध्यान्ह रेखांश १५ अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) २२.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ७.५ अंश प
यूटीसी-०१: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र