यूटीसी−०२:०० ही यूटीसीच्या २ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ साउथ जॉर्जिया व साउथ सॅंडविच द्वीपसमूहब्राझीलच्या फर्नांदो दे नोरोन्या ह्या बेटावर पूर्ण वर्ष तर उरुग्वे, ग्रीनलॅंड, सेंट पियेर व मिकेलो व ब्राझीलच्या अनेक राज्यांमध्ये उन्हाळी प्रमाणवेळ म्हणून वापरली जाते.

यूटीसी−०२:००
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी−०२:०० ~ ३० अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
मध्यान्ह रेखांश ३० अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) ३७.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) २२.५ अंश प
यूटीसी-०२: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र