यूटीसी−०३:०० ही यूटीसीच्या ३ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ प्रामुख्याने दक्षिण अमेरिका खंडात वापरली जाते.

यूटीसी−०३:००
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी−०३:०० ~ ४५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
मध्यान्ह रेखांश ४५ अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) ५२.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ३७.५ अंश प
यूटीसी-०३: निळा (डिसेंबर), केशरी (जून), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा – सागरी क्षेत्र

वापरकर्ते देशसंपादन करा

स्थानिक प्रमाणवेळसंपादन करा

उन्हाळी प्रमाणवेळसंपादन करा