यूटीसी−०५:०० ही यूटीसीच्या ५ तास मागे चालणारी प्रमाणवेळ आहे. ही वेळ अमेरिका, कॅनडा देशांमधील पूर्व प्रमाणवेळ तसेच मध्य प्रमाणवेळेची उन्हाळी प्रमाणवेळ म्हणून वापरली जाते. तसेच कॅरिबियनदक्षिण अमेरिकेमधील काही देश ही वेळ वापरतात.

यूटीसी−०५:००
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी−०५:०० ~ ७५ अंश प – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
मध्यान्ह रेखांश ७५ अंश प
पश्चिम सीमा (सागरी) ८२.५ अंश प
पूर्व सीमा (सागरी) ६७.५ अंश प
यूटीसी−४: निळा (जानेवारी), केशरी (जुलै), पिवळा (वर्षभर), फिका निळा - सागरी क्षेत्रे