मुख्य मेनू उघडा

मार्च १६ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ७५ वा किंवा लीप वर्षात ७६ वा दिवस असतो.


अनुक्रमणिका

ठळक घटनासंपादन करा

बारावे शतकसंपादन करा

सोळावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

विसावे शतकसंपादन करा

एकविसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा

  • राष्ट्रीय लसीकरण दिन

बाह्य दुवेसंपादन करा