१९२४ उन्हाळी ऑलिंपिक खेळात भारत

१९२४ मध्ये फ्रान्स मधील पॅरीस येथे पार पडलेल्या १९२४ उन्हाळी ऑलिंपिक मध्ये २ खेळांमधील १३ क्रिडाप्रकारांमध्ये भारताच्या ७ खेळाडूंनी भाग घेतला.

ऑलिंपिक खेळात भारत

भारतीय ध्वज
आय.ओ.सी. संकेत  IND
एन.ओ.सी. भारतीय ऑलिंपिक संघ
संकेतस्थळhttp://www.olympic.ind.in/ (इंग्रजी)
पदके सुवर्ण
रौप्य
कांस्य
१२
एकूण
२८
ऑलिंपिक इतिहास
उन्हाळी ऑलिंपिक
१८९६ • १९०० • १९०४ • १९०८ • १९१२ • १९२० • १९२४ • १९२८ • १९३२ • १९३६ • १९४८ • १९५२ • १९५६ • १९६० • १९६४ • १९६८ • १९७२ • १९७६ • १९८० • १९८४ • १९८८ • १९९२ • १९९६ • २००० • २००४ • २००८ • २०१२  • २०१६  • २०२०
हिवाळी ऑलिंपिक
१९६४ • १९६८ • १९७२ • १९७६ • १९८० • १९८४ • १९८८ • १९९२ • १९९४  • १९९८ • २००२  • २००६  • २०१४  • २०१८

ॲथलेटिक्ससंपादन करा

दिलेले क्रमांक हिट्स मधील आहेत

ॲथलिट क्रिडाप्रकार हीटस् उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
निकाल क्रमांक निकाल क्रमांक निकाल क्रमांक निकाल क्रमांक
जेम्स हॉल १०० मी ११.३ पूढे जाऊ शकला नाही
२०० मी २२.५ पूढे जाऊ शकला नाही
विलफ्रेड हिल्ड्रेथ १०० मी उपलब्ध नाही पूढे जाऊ शकला नाही
सी. के. लक्ष्मणन् ११० मी अडथळा ला/ना १६.४ पूढे जाऊ शकला नाही
टेरेन्स पीट १०० मी उपलब्ध नाही पूढे जाऊ शकला नाही
२०० मी उपलब्ध नाही पूढे जाऊ शकला नाही
४०० मी ४९.८ पा ५१.६ पूढे जाऊ शकला नाही
दलीप सिंग लांब उडी ला/ना ६.६३५ पूढे जाऊ शकला नाही
महादेव सिंग मॅरेथॉन ला/ना ३:३७:३६.० २९
पाला सिंग १५०० मी ला/ना उपलब्ध नाही पूढे जाऊ शकला नाही
५००० मी ला/ना उपलब्ध नाही १० पूढे जाऊ शकला नाही
१०००० मी ला/ना पूर्ण करू शकला नाही

टेनिससंपादन करा

पुरूष
ॲथलिट प्रकार १२८ जणांची फेरी ६४ जणांची फेरी ३२ जणांची फेरी १६ जणांची फेरी उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
क्रमांक
अथर फायझी एकेरी   कॉन्राड लँगार्ड (NOR)
वि ६-२, ६-२, ६-३
  ॲव्हगॉस्टस् झेरलेन्टिस (GRE)
३-६, ६-१, ६-३, ३-६, ४-६
पूढे जाऊ शकला नाही
सईद हद्ज एकेरी बाय   आर. नोरिस विल्यम्स (USA)
०-६, २-६, १-६
पूढे जाऊ शकला नाही
सिडने जेकब एकेरी   रायमुंडो मोराल्स (ESP)
वि ६-२, ६-४, ६-४
  मॉरिस फेरीयर (SUI)
वि ५-७, ६-३, ६-१, ६-१
  ॲन्थोनी विलार्ड (AUS)
वि ६-१, ६-२, ३-६, २-६, ६-३
  वॉटसन वॉशबर्न (USA)
वि ६-१, ६-४, ८-१०, ६-२
  जीन बोरोट्रा (FRA)
६-४, ४-६, ५-७, ३-६
पूढे जाऊ शकला नाही
मोहम्मद सलिम एकेरी बाय   मॉरिस वान डेर फिन (NED)
वि ६-४, ६-१, ६-४
  विन्सेंट रीचर्ड (USA)
६-८, ६-२, ४-६, ६-४, २-६
पूढे जाऊ शकला नाही
सिडने जेकब
मोहम्मद सलिम
दुहेरी ला/ना   एरिक टेग्नर /
ऐनेर अलरिच (DEN)
३-६, ४-६, ६-४, ४-६
पूढे जाऊ शकले नाही
सईद मुहम्मद
डेविड रुत्नम
दुहेरी ला/ना बाय बाय बाय   जीन लाकोस्टे /
जीन बोरोट्रा (FRA)
२-६, २-६, ३-६
पूढे जाऊ शकले नाही
महिला
ॲथलीट प्रकार ६४ जणांची फेरी ३२ जणांची फेरी १६ जणांची फेरी उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
क्रमांक
एन. पोली एकेरी बाय   लेना वालाओरीटू-स्कारामागा (GRE)
६-१, ३-६, २-६
पुढे जाऊ शकली नाही
मिश्र
ॲथलीट प्रकार ३२ जणांची फेरी १६ जणांची फेरी उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
प्रतिस्पर्धी
गुण
क्रमांक
सिडने जेकब
एन. पोली
दुहेरी बाय   मेरी वॉलीस /
एडवीन मॅक क्री (IRL)
७-९, ६-४, ७-९
पुढे जाऊ शकले नाहीत

संदर्भसंपादन करा