साचा:भारतातील केंद्रीय विद्यापीठे

  • हा साचा कोसळलेल्या स्थितीत (collapsed) दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{भारतातील केंद्रीय विद्यापीठे|state=collapsed}}
  • हा साचा पूर्ण उघडलेल्या स्थितीत (expanded) दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{भारतातील केंद्रीय विद्यापीठे|state=expanded}}
  • जर साचा लावलेल्या पानावर ह्यासारखा दुसरा साचा असेल तर हा साचा कोसळलेल्या स्थितीत दाखवण्यासाठी हे वापरा: {{भारतातील केंद्रीय विद्यापीठे|state=autocollapse}}