मुख्य मेनू उघडा

ठळक घटना आणि घडामोडीसंपादन करा

सोळावे शतकसंपादन करा

सतरावे शतकसंपादन करा

  • १७७६ - अमेरिकेची अधिकृ्तरित्या देश म्हणून घोषणा करण्यात आली.

अठरावे शतकसंपादन करा

एकोणिसावे शतकसंपादन करा

जन्मसंपादन करा

मृत्यूसंपादन करा

प्रतिवार्षिक पालनसंपादन करा


बाह्य दुवेसंपादन करा