साचा:सप्टेंबर२०२४

सप्टेंबर ९ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील २५२ वा किंवा लीप वर्षात २५३ वा दिवस असतो.


ठळक घटना आणि घडामोडी संपादन

सोळावे शतक संपादन

सतरावे शतक संपादन

  • १७७६ - अमेरिकेची अधिकृ्तरित्या देश म्हणून घोषणा करण्यात आली.

अठरावे शतक संपादन

एकोणिसावे शतक संपादन

जन्म संपादन

मृत्यू संपादन

प्रतिवार्षिक पालन संपादन


बाह्य दुवे संपादन


सप्टेंबर ७ - सप्टेंबर ८ - सप्टेंबर ९ - सप्टेंबर १० - सप्टेंबर ११ - सप्टेंबर महिना