मुख्य मेनू उघडा

देश हे राजकीय विभागणी केलेले जगातील भौगोलिक प्रदेश आहेत. अनेक देश हे सार्वभौम भूभाग आहेत तर काही देश इतर देशांचे भाग आहेत. अनेक देशांना गुंतागुंतीचे अस्तित्व आहे तर जगातील काही देश अमान्य स्थितीत आहेत.

वैशिष्ट्यपूर्ण देशसंपादन करा

  • हा क्षेत्रफळाच्या दृषीने जगातील सर्वात मोठा देश आहे तर हा सर्वात लहान सार्वभौम देश आहे.भारत देश् मला आवडतो
  • हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश तर हा सर्वात कमी लोकसंखेचा देश आहे.
  • हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या घनतेचा देश तर हा सर्वात तुरळक लोकसंख्येचा देश आहे.
  • हा जगातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेला तर हा सर्वात कमी दरडोई उत्पन्न असलेला देश आहे.
  • हा जगातील सर्वात जुना तर हा जगातील सर्वात नवीन देश आहे.
  • हा जगातील सर्वात सुशिक्षित देश तर हा सर्वात अशिक्षित देश आहे.

हेही पहासंपादन करा