हान्स जॉर्ज डेहमेल्ट

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिकविजेता शास्त्रज्ञ.

हान्स जॉर्ज डेहमेल्ट हे शास्त्रज्ञ आहेत.

हान्स जॉर्ज डेहमेल्ट
पूर्ण नावहान्स जॉर्ज डेहमेल्ट
कार्यक्षेत्र भौतिकशास्त्र
पुरस्कार भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक

बाह्यदुवे संपादन