वैज्ञानिक संशोधन करून एखाद्या विद्याशाखेतील ज्ञानात भर घालणाऱ्या व्यक्तीस शास्त्रज्ञ असे संबोधले जाते.

अभ्यास व शोध पद्धतीसंपादन करा

शोधाचा इतिहास

बाह्य दुवेसंपादन करा

संकेतस्थळेसंपादन करा