एडवर्ड हेन्री हॅरीमान

एडवर्ड हेन्री "नेड" हॅरीमान ( २० फेब्रुवारी १८४८ मृत्यु: ९ सप्टेंबर इ.स. १९०९ हे रेल्वेमार्गाचे अमेरिकन निर्माणक होते.ते एक उद्योगपतीही होते.

एडवर्ड हेन्री हॅरीमान