इटलीमधील शहरांची यादी

खालील यादीमध्ये इटली देशामधील ३० सर्वाधिक लोकसंख्येच्या शहरांचा तपशील दिला आहे.

रोम
मिलान
नेपल्स
तोरिनो
पालेर्मो
जेनोवा
बोलोन्या
फ्लोरेन्स
बारी
कातानिया
व्हेनिस
व्हेरोना
# शहर २०१० लोकसंख्या प्रदेश
1 रोम 31,01,005 लात्सियो
2 मिलान 13,24,110 लोंबार्दिया
3 नेपल्स 9,59,574 कांपानिया
4 तोरिनो 9,07,563 प्यिमॉंत
5 पालेर्मो 6,55,875 सिचिल्या
6 जेनोवा 6,07,906 लिगुरिया
7 बोलोन्या 3,80,181 एमिलिया-रोमान्या
8 फ्लोरेन्स 3,71,282 तोस्काना
9 बारी 3,20,475 पुलीया
10 कातानिया 2,93,458 सिचिल्या
11 व्हेनिस 2,70,884 व्हेनेतो
12 व्हेरोना 2,63,964 व्हेनेतो
13 मेसिना 2,42,503 सिचिल्या
14 पादोवा 2,14,198 व्हेनेतो
15 त्रिएस्ते 2,05,535 फ्रुली-व्हेनेझिया जुलिया
16 ब्रेशा 1,93,879 लोंबार्दिया
17 तारांतो 1,91,810 पुलीया
18 प्रातो 1,88,011 तोस्काना
19 पार्मा 1,86,690 एमिलिया-रोमान्या
20 रेद्जो कालाब्रिया 1,86,547 कालाब्रिया
21 मोदेना 1,84,663 एमिलिया-रोमान्या
22 रेज्जो एमिलिया 1,70,086 एमिलिया-रोमान्या
23 पेरुजिया 1,68,169 अंब्रिया
24 लिव्होर्नो 1,61,131 तोस्काना
25 रावेन्ना 1,58,739 एमिलिया-रोमान्या
26 काल्यारी 1,56,488 सार्दिनिया
27 फोज्जा 1,52,747 पुलीया
28 रीमिनी 1,43,321 एमिलिया-रोमान्या
29 सालेर्नो 1,39,019 कांपानिया
30 फेरारा 1,35,369 एमिलिया-रोमान्या

हे सुद्धा पहा संपादन