कांपानिया हा इटलीच्या दक्षिण भागातील एक प्रांत आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने कांपानिया हा इटलीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रांत आहे.

कांपानिया
Campania
इटलीचा प्रांत
ध्वज

कांपानियाचे इटली देशाच्या नकाशातील स्थान
कांपानियाचे इटली देशामधील स्थान
देश इटली ध्वज इटली
राजधानी नापोली
क्षेत्रफळ १३,५९५ चौ. किमी (५,२४९ चौ. मैल)
लोकसंख्या ५८,१२,६४९
घनता ४२७.६ /चौ. किमी (१,१०७ /चौ. मैल)
आय.एस.ओ. ३१६६-२ IT-72
संकेतस्थळ http://www.regione.campania.it/

प्राचीन ग्रीकांनी येथे वसाहती केलेल्या होत्या व या भागास ते मॅग्ना ग्रेसियाचा (बृहद् ग्रीस) भाग मानीत.