साहित्य अकादमी फेलोशिप

साहित्य अकादमी फेलोशिप हा भारत सरकारद्वारा देण्यात येणारा उच्च साहित्य पुरस्कार आहे. हा सन्मान भारतीय साहित्यातील अमर व्यक्तींना देण्यात येतो. हा पुरस्कार जास्तीत जास्त एकवीस जिवंत व्यक्तींना देण्यात येतो.

संदर्भ संपादन