मस्ती वेंकटेश अय्यंगार

मस्ती वेंकटेश अय्यंगार हे साहित्यकार आहेत.

मस्ती वेंकटेश अय्यंगार
जन्म नाव मस्ती वेंकटेश अय्यंगार
राष्ट्रीयत्व भारत भारतीय

प्रमुख साहित्यसंपादन करा

लघुकथा संग्रहसंपादन करा

 • केलवु सण्ण कतेगळु (१९२०)
 • सण्ण कतेगळ (१५ संपुट १९३०-१९८४)

दीर्घकथासंपादन करा

 • सुब्बण्ण (१९२८)
 • शेषम्मा(१९७६)

काव्य संकलनसंपादन करा

 • बिन्नह(१९२२)
 • अरुण(१९२४)
 • तावरे(१९३०)
 • संक्रांति(१९६९)
 • नवरात्रि(५ भाग १९४४-१९५३)

जीवन चरित्रेसंपादन करा

निबंधसंपादन करा

 • कन्नडद सेवे(१९३०)
 • विमर्शे (४ संपुट १९२८-१९३९)
 • जनतेय संस्कृति(१९३१)
 • जनपद साहित्य(१९३७)
 • आरंभद आंग्ल साहित्य(१९७९)

नाटकेसंपादन करा

 • शांता(१९२३)
 • ताळीकोटे(१९२९)
 • शिवछत्रपति(१९३२)
 • यशोधरा(१९३३)
 • काकनकोटे(१९३८)

कादंब-यासंपादन करा

 • चेन्नबसव नायक(१९५०)
 • चिकवीर राजेंद्र(१९५६)


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.