चीनमधील शहरांची यादी

चीनमधील शहरांची यादी ह्या यादीमध्ये आशियामधील चीन ह्या देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेली २५ शहरे दिली आहेत. हाँग काँगमकाओ ह्या विशेष प्रशासकीय क्षेत्रांचा ह्या यादीमध्ये समावेश केला गेला नाही. २०१७ साली १ दशलक्षपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेली १०२ शहरे होती.

शांघाय
हाँग काँग
क्वांगचौ
वुहान
नांचिंग
महापालिका (राष्ट्रीय शहर)
महापालिका (स्वायत्त दर्जा)
उप-प्रांत दर्जाचे शहर
विभाग दर्जाचे शहर
चीनमधील सर्वाधिक महानगरी लोकसंख्या असलेली २५ शहरे
क्रम शहर प्रांत २०२० सालची लोकसंख्या २०१० सालची लोकसंख्या
1 शांघाय 26,917,322 20,217,748
2 बीजिंग 20,381,745 16,704,306
3 चोंगछिंग 15,773,658 6,263,790
4 त्यांजिन 13,552,359 9,583,277
5 क्वांगचौ क्वांगतोंग 13,238,590 10,641,408
6 षेंचेन क्वांगतोंग 12,313,714 10,358,381
7 चेंगदू सिच्वान 9,104,865 7,791,692
8 नांजिंग च्यांग्सू 9,314,685 5,827,888
9 वुहान हूबेई 8,346,205 7,541,527
10 शीआन षा'न्शी 7,948,032 5,403,052
11 हांगचौ च-च्यांग 7,603,271 5,849,537
12 दोंगुवान क्वांगतोंग 7,402,305 7,271,322
13 फोषान क्वांगतोंग 7,313,711 6,771,895
14 षन्यांग ल्याओनिंग 7,191,333 5,718,232
15 हार्पिन हैलोंगच्यांग 6,360,991 4,596,313
16 छिंगदाओ षांतोंग 5,597,028 4,556,077
17 दालियान ल्याओनिंग 5,587,814 3,902,467
18 जीनान षांतोंग 5,330,573 3,641,562
19 झेंगचौ हनान 5,286,549 3,677,032
20 छांग्षा हूनान 4,555,788 3,193,354
21 कुन्मिंग युइन्नान 4,422,686 3,385,363
22 छांगछुन चीलिन 4,408,154 3,411,209
23 उरुम्छी शिंच्यांग 4,335,017 2,853,398
24 षांतौ क्वांगतोंग 4,312,192 3,644,017
25 सुचौ ज्यांग्सू 4,216,940 3,098,727

चीनमधील २५ सर्वाधिक लोकसंखेच्या शहरांचे नकाशावरील स्थान

संपादन